Oprichter van de Stichting is Hans van DalenPasfotohvd

“De verhalen van God zijn te groot voor een klein land”

In december 2005 richtte Hans de stichting “Vrienden van de Rooie Draad” op, die in 2010 overging in het ‘Centrum voor Vertellen’. Geïnspireerd door de verhalen van God in het Oude en het Nieuwe Testament en gefascineerd door de kracht van televisiedrama wil hij zijn passie voor beiden verenigen in een nieuwe, internationale televisieserie voor kinderen onder de naam ‘de Rooie Draad’. In goed Engels en voor de rest van de wereld wordt dit ‘Jacob’s Ladder’.

Na 15 jaar actief geweest te zijn in het basisonderwijs als leerkracht werd Hans (1954) in 1992 hoofd van de afdeling Kinderprogramma’s van de Evangelische Omroep. Daar was hij verantwoordelijk voor talrijke radio- en televisieprogramma’s. Samen met getalenteerde collega’s mocht hij programma’s als ‘De Ark van Stekeltje’, ‘Prinsen en Prinsessen’, ‘Als je durft’, ‘de Bijbel’, ‘Groep 8’ en ‘Mirakel’ ontwikkelen met als doel kinderen in Nederland nieuwsgierig te maken en in te winnen voor het Koninkrijk van God. Altijd met de Bijbel als bron en voortdurend werkend vanuit nieuwe invalshoeken kwamen ook vele Bijbelverhalen, steeds anders verteld, de tv-wereld in, zoals ‘Een verhaal dat groeit’, ‘The Miracle Maker’, de serie ‘Testament’ en de drama serie ‘De Rooie Draad. Deze laatste serie behandelt in 29 afleveringen de verhalen van Noach, Abraham, Izak, Jacob, Jozef en Mozes. Als executive producer en eindredacteur namens de EO coproduceerde hij samen met HTV Wales en Storyworks de 13-delige Engelstalige serie ‘Jacob’s Ladder’. Met deze verhalen over Gideon, Ruth, Samuël, Saul en de jonge David viel het doek bij de EO. Vanwege financiële en strategische overwegingen was deze omroep niet meer in staat de serie verder te ontwikkelen en te produceren.Gevolg was dat Hans in 2004 de EO verliet om deze verhalentraditie (te helpen) door te laten gaan.

Hans is gefascineerd door de geniale Schepper van hemel en aarde, die dwars door de Bijbelverhalen heen, stap voor stap, zich steeds hechter verbindt aan de mensheid, aan ons. Tot en met Christus, die zelfs onze plaats inneemt en ons met Zichzelf verzoent. Bij het dramatiseren van deze boeiende, verbazingwekkende en tijdloze verhalen wil hij graag het accent leggen op wat er werkelijk gebeurde tussen de mensen onderling en tussen hen en de Schepper. Het gaat hem hierbij meer om het ‘hart-van-het-verhaal’ dan om de precieze historische en culturele achtergronden. Hoe kunnen zij zó communiceren, dat de kijkers het gevoel krijgen dat deze verhalen zich in feite afspelen in hun eigen dagelijkse leven? Dat is de vraag die hem constant bezig houdt. Uiteindelijk hoopt hij, dat het publiek echt kennis maakt met de God van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, David en Christus; de God die vandaag de dag nog net zo werkzaam is in de levens van mensen als toen deze oude verhalen voor het eerst ontstonden.

Hans ervaart deze dramaserie als uniek in de wereld. Nergens zijn de verhalen zo uitgebreid aan de orde gekomen als in deze series. Deze dramaserie combineert de kwaliteit van drama met de krachtige communicatie van universele waarheden en dat voor een breed publiek van alle leeftijden, achtergronden en culturen. Het concept van ‘Jacob’s Ladder’ is uitermate geschikt om deze unieke Bijbelverhalen-traditie te introduceren in een wereldlijke omgeving door middel van tijdloos drama. Zeker nu de christelijke traditie, vooral in Europa, snel vervaagt, worden wij bemoedigd door de openheid van de seculiere markt voor deze verhalen, waarin een levende God nog steeds blijkt te spreken in mensenlevens. Hans is ervan overtuigd dat dit unieke concept van tijdloos drama een vervolg dient te krijgen, zeker nu het in het Engels wordt geproduceerd.

Hans is getrouwd met Harma. Ze hebben twee kinderen, een zoon en dochter, die al ‘uitgevlogen’ zijn in de wereld.

 
 

foto-peter-van-der-wolfBestuurslid van de stichting is Peter van der Wolf

“Dat de Rooie Draad verder gaat, is te hopen, maar dan moet je wel een ‘Jacob’s Apple Pie’ kopen!
In zijn meer dan 30 jaar lange loopbaan bij de EO, o.a. als clustermanager Drama en EO Internationaal, bezat Peter als geen ander de visie om de EO-programma’s en ontwikkelde expertise ten goede te laten komen aan diverse beginnende christelijke televisie-stations in hun pogen om het Evangelie te verspreiden ‘all over the world’. Vanaf zijn prépensioen in 2005 wil hij zijn ervaring graag aanwenden om een nieuwe dramaserie mogelijk te maken.

Na zijn middelbare school studeerde Peter (1945) aan de Hogere Zeevaartschool in Rotterdam. Tot 1972 heeft hij gevaren als stuurman op de Grote Handelsvaart bij o.a. Van Ommeren. In 1972 kwam hij in dienst bij de Evangelische Omroep en was daar tot 1990 respectievelijk tv producer, filmplanner, Chef Centraal Productie Bureau en Hoofd Centrale Planning, Productie en Regie. Vanaf 1990 werd hij achtereenvolgens Manager Programmazaken en Clustermanager CPPR, Drama en EO Internationaal. En zeker deze laatste tak, EO Internationaal, had zijn hart. Deze subafdeling van de EO was verantwoordelijk voor alle programma-aankopen, internationale co-producties en de wereldwijde distributie van EO-programma’s. De combinatie van drie sterk verschillende onderdelen in één afdeling vereisten specifieke kennis en ervaring met betrekking tot internationale programma’s. Peter was in staat zowel zijn opgebouwde managementkennis als zijn persoonlijke doelstellingen te ontplooien in zijn contacten met talloze producenten, omroepen en distributeurs over de hele wereld. Niet alleen breidde hij daarmee de programmamarkt voor de EO uit, maar ook was hij in staat om talloze beginnende christelijke stations de helpende hand te bieden in hun pogingen om mensen voor het Evangelie in te winnen middels o.a. televisie. Behalve persoonlijke waardering ondervond hij veel erkenning op internationale Filmfestivals, wat resulteerde in een groot aantal Awards.

Peter was getrouwd met Siety, die hem ontviel in November 2015. Hij heeft één zoon. (en twee kleinkinderen) Na zijn pensionering in 2005 is er tijd gekomen om zich meer bezig te gaan houden met zijn bestuursfuncties in diverse internationale organisaties en stichtingen:

• Board Member 1 Voice Films (USA)
• Board Member Faith TV (USA based Satellite Channel)
• Board Member Alfa Omega TV (a production and distribution company in Romania)
• Board Member Wildlife Europe (an organisation that educates and stimulates producers in de field of wildlife)

Zijn bestuurslidmaatschap van de stichting Centrum voor Vertellen’ wordt, behalve door zijn EO-verleden, ook ingegeven door zijn enthousiasme voor het feit dat en de wijze waarop
de Bijbelverhalen vertolkt worden in ‘de Rooie Draad.

 
 

foto-dolf-van-de-vegte

Bestuurslid van de Stichting is Dolf van de Vegte


“Ik wil betrokken zijn bij een nieuwe productie van “De Rooie Draad” omdat ik het belangrijk vind dat kinderen de verhalen uit de Bijbel op een voor
hen toegankelijke manier kunnen zien en horen. De uitzendingen van “De Rooie Draad” hebben dit bewezen.”

Als directeur van het digitale televisiestation Family 7 weet Dolf zich geroepen om programma’s te ontwikkelen en te produceren voor ‘het hele gezin’. Dat kinderen daarin een centrale plaats innemen, staat voor hem buiten kijf. Dolf (1945) bekleedde van 1982 tot 1992 de functie van Ontvanger der Domeinen in Apeldoorn, de officiële naam voor het financieel en economisch hoofd van het het Centraal Domein Administratiekantoor. Vanaf 1992 was het voor hem en zijn vrouw Ans de tijd om fulltime voor God aan het werk te gaan. Hij verliet zijn baan en wijdde zich aan zijn nieuwe visie. Na diverse projecten in Gods Koninkrijk was hij vanaf 1993 als producent betrokken bij diverse producties van de Evangelische Omroep. Naast projecten voor het volwassen kijkerspubliek, zoals ‘Van Henegouwen’, ‘Noch dood noch leven’, ‘Als het leven pijn doet’ en diverse talkshows was hij vanaf het begin betrokken bij producties voor de afdeling Kinderprogramma¹s, zoals ‘Prinsen en Prinsessen’, ‘Pep’ en ‘Mirakel’.

Tegelijk met het producentschap bij de EO ontwikkelde Dolf van 1996 tot 2005 zelf talloze programma¹s t.b.v. zijn grote doel, namelijk het opzetten van een Nederlandse Christelijke familiezender ‘Family 7‘. Een streven dat vanaf februari 2006 werkelijkheid is geworden.Als directeur van het nieuwe digitale ‘Family 7‘ werkt hij graag mee aan het realiseren en uitzenden van nieuwe series Bijbelverhalen zoals ‘De Rooie Draad’.

Dolf is getrouwd met Ans en samen hebben ze drie kinderen; een zoon en twee dochters.

(Visited 98 times, 1 visits today)