Visie voor kinderen

Omdat kinderen in de ogen van onze Heer, Jezus Christus, zo belangrijk zijn dat Hij zichzelf
aan hen verbindt. In het Evangelie van Matteüs, § 18, vers 5 zegt Hij: “Iedereen, die zo’n kind
ontvangt in mijn naam, die ontvangt Mij.” Deze kinderen, waar Jezus zo mee verweven is,
kunnen wij niet anders geven dan het beste wat wij hebben ontvangen en dat zijn de
verhalen! En de Heer gaat nog verder. In § 18, vers 10 wijst hij ons erop om de kinderen niet
gering te schatten en achter te stellen: “Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen
voortdurend het aangezicht zien van mijn Vader, die in de hemelen is.”
Daarom is voor kinderen in de wereld het beste nog niet goed genoeg!

(Visited 30 times, 1 visits today)