Missie

De mensen achter het ‘Centrum voor Vertellen’ zijn gefascineerd door de verhalen van het Oude en Nieuwe Testament.
Zij hebben er weet van dat met die verhalen God zélf binnentreedt in de levens van hen en de kinderen. Ieder die de verhalen hoort vertellen, ontmoet daar
de God, die zichzelf tooit met de wonderlijke Naam: IK BEN erbij.

De vraag, die hen constant bezig houdt, is hoe de verhalen zó gecommuniceerd kunnen worden, dat elke luisteraar echt kennis maakt met de God van Abraham,
Izaäk, Jacob, Jozef, Mozes, David én Christus. De God die vandaag de dag nog net zo werkzaam is in de levens van mensen als toen deze oude verhalen voor
het eerst ontstonden.

 

Visie

Het ‘Centrum voor Vertellen’ is opgericht om de ontwikkeling van de Bijbelse verteltraditie in ons land een krachtige impuls te geven.
Zij richt zich op iedereen die zich aangetrokken voelt tot en geïnspireerd is door de verhalen van het Oude en Nieuwe Testament.
Om haar doelstelling te realiseren ontwikkelt het ‘Centrum’ de volgende vertelactiviteiten:

•Coaching
•Filmavond
•Vertelwandeling
•Vertelweekend
•Veretelcursus
•Verteldag
•Workshop

 

Projecten:

1. ‘Het Geheim van Vertellen’, een inleiding in de kunde en kunst van het vertellen. Dit boek handelt over de wijze waarop (Bijbel)verhalen inwijden in geloofsgeheimen.

2. ‘De Rooie Draad’, de media-poot van de stichting, die zich bezig houdt met fondswerving ten behoeve van de productievan ‘Jacob’s Ladder’, een tv-dramaserie voor de hele familie, die gebaseerd is op de verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. De fondswerving verloopt o.a. via zakenmensen en kerken.

3.‘Jacob’s Apple Pie’, het commerciële onderdeel van de stichting, dat zich bezighoudt met de verkoop van grote aantallen appeltaart van hoge kwaliteit, waarvan de winsten bedoeld zijn voor de productie van de tv-dramaserie.

(Visited 26 times, 1 visits today)