A. Dramaserie ‘Jacob’s Ladder’:

De fondsen voor de dramaproductie ‘Jacob’s Ladder’ wil de stichting verwerven door middel van de volgende activiteiten:

  1. Crowdfunding. Veel mensen bereiken met de vraag of ze een bepaalde bijdrage willen gaan leveren aan dit project. Start in 2016/2017.
  2. Wereldwijde verkoop van de oude serie ‘De Rooie Draad’ waar de stichting de distributierechten van heeft verkregen. Via een grote distributeur in de VS, Vision Video, wordt de distributie van ‘De Rooie Draad’ in de V.S. ter hand genomen. Deze club probeert ook de televisierechten te verkopen in de V.S. Verder gaat de stichting wereldwijd de kleinere christelijke stations benaderen om de serie aan te schaffen.
  3. Coproducenten en pre-sales gegadigden zoeken, die mee willen financieren aan een nieuwe productie.
  4. Sponsoring via zakenmensen in Nederland en de rest van de wereld. Iedere geïnteresseerde zakenman en -vrouw kan via een donateurschap, sponsoring of anderszins een bijdrage leveren aan dit initiatief van de stichting.
  5. Verkoop van ‘Jacob’s Apple Pie’. Een speciaal voor dit doel ontwikkelde en ambachtelijk geproduceerde appeltaart wordt op dit moment al geproduceerd en gedistribueerd. Op de Opwekkingsconferentie en bij New Wine wordt de taart al ingezet.

B. Vertelactiviteiten:

   De diverse vertelactiviteiten promoot de stichting via de website, facebook en waar nodig via andere sociale media. Daarmee wil zij steeds meer kerken en scholen bereiken en aandacht vragen voor de kunst van het vertellen van de Bijbelverhalen.
(Visited 22 times, 1 visits today)