Wat komt er aan de orde?

Op basis van persoonlijke vragen, moeilijkheden en hindernissen bij het vertellen van de Bijbelverhalen
zoeken we in het eerste gesprek naar het kernprobleem, waardoor het vertellen min of meer een lastige klus is.
Een paar voorkomende problemen zijn:

-een verkeerd beeld hebben van vertellen
-niet goed weten wát je moet vertellen en hóe?
-de opbouw missen van een verhaal
-onzekerheid over het eigen optreden

In het tweede gesprek werken we aan de ‘sleutel’ om het probleem ‘van het slot’ te krijgen.
De evaluatie vindt in de regel plaats via telefoon of/en mail.

Een succeservaring geef ik graag door n.a.v. het verhaal van de bruiloft van Jacob, die ’s
avonds in de ogen van Lea keek in de plaats van die van Rachel:

‘Dag Hans,
Het ging goed.
Er waren ca. 30 kinderen. Ze luisterden constant. Op twee zusjes na die af en toe met
elkaar heen en weer op de bank schoven.
Het verhaal duurde c.a 25 minuten en ik was
eigenlijk vanaf de eerste openingszin ontspannen. Mijn ontzetting van het feit dat ik in t
otaal andere ogen keek dan ik verwachtte zag ik in vele gezichten van de kinderen terug.
Het was doodstil en de spanning was om te snijden. Later gaf de grootste belhamel van
de groep Laban nog een schop n,a zittend op de bank.
Volgende week doe ik deel 2 en dan ga ik met de leidster van de zondagsschool
evalueren. Ze kon er vandaag niet bij zijn.
Bedankt voor je ondersteunende betrokkenheid.’

Voor wie is de coaching bedoeld?

In de eerste plaats voor die vertellers, die gemotiveerd zijn, maar toch niet tot succeservaringen komen.
Of voor die kinderwerkers, die beter willen gaan vertellen en niet goed weten waarom dat niet lukt.
Verder is groeps-coaching ook mogelijk na onderling overleg.

Wanneer en waar?

De coaching vindt plaats op een locatie, die door de deelnemer(s) wordt gekozen en duurt in de
regel twee dagdelen van ongeveer twee en een half uur.

Kosten?

De prijs wordt in onderling overleg vastgesteld en hangt af van het aantal mensen,
het programma en individuele vragen.

Voor informatie of vragen kun je bellen of e-mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

(Visited 39 times, 1 visits today)