Logo-full-color-witte-letters

Wie de Bijbelse verhalen hoort vertellen, ontmoet daar de God,
die zich tooit met de wonderlijke naam:
‘IK-BEN-ER-BIJ’

Deel 1: Abraham

Het leven van de aartsvader Abraham wordt in zes verhalen in beeld gebracht. Zij laten zien hoe Abraham samenleeft en omgaat met de God van hemel en aarde. Niet alleen in de prachtige momenten van zijn leven, maar ook in de dieptepunten.

Deel 2: Isaak & Jakob

De aartsvaders Isaac en Jacob komen in vijf verhalen tot leven. Een leven vol liefde en verdriet, vol eigen bedoelingen en vergezeld van jaloezie en bedrog. Ook een leven lang op de vlucht voor elkaar en soms voor God. Maar dan laten deze oeroude verhalen ons delen in de hereniging van mensen met Hem, een God die trouw is en blijft.

Deel 3: Jozef (en Noach)

Het leven van Jozef in vier prachtige afleveringen, die het wonderlijke verhaal van Gods leiding aan het licht brengen. Jozef maakt als geen ander mee hoe diep je leven kan zinken en hoe hoog het kan eindigen. Verlossing na verlossing en steeds als er geen hoop meer was.

Deel 4: Mozes

Het leven van Mozes, als jongetje gevonden in het water van de Nijl en opgegroeid in het gezin van de prinses van Egypte. Een leven vol met keuzes voor jezelf of voor je volk, dat onderdrukt wordt. In zes prachtige verhalen zien we Mozes opgroeien tot een herder, die tot zijn schrik opgeroepen wordt om zijn volk Israël van het slavenjuk in Egypte te gaan bevrijden.

Deel 5: Het volk Israël in de woestijn

Het leven van het volk Israël, dat veertig jaar lang in de woestijn tussen Egypte en Kanaän ronddoolt. In zes verhalen zien we een volk, dat ondanks de geweldige redding uit Egypte grote moeite heeft om een leven te leiden met de God, die hen verlost heeft.

Deel 6: Gideon & Ruth

Het leven van Gideon en Ruth in twee keer twee verhalen. Twee levens, waarin het leven van de vrouw uit Moab een voorbeeld wordt voor een echte Israëliet als Gideon. Prachtige verhalen, waarin de HEER, de God van Israël, laat zien dat Hij nooit loslaat waar zijn handen aan begonnen zijn.

Deel 7: Samuël & Saul

Het leven van Samuël, die als kleine jongen leert hoe de God van Israël zich bemoeit met zijn volk. Maar die bij het ouder worden als priester en rechter te maken krijgt met een volk dat vooral zijn eigen haan koning wil laten kraaien. Tot en met de eerste koning van het volk: Saul.

Deel 8: Saul & David

Het leven van Saul, de eerste koning van Israël, die stap voor stap zijn God verlaat en daarmee het volk de verkeerde kant op leidt. En zonder dat hij ervan af weet, kiest God een andere koning: David. Vier verhalen, die op prachtige wijze de strijd tussen deze twee mensen en hun God in beeld brengen.

'Waar het hart de dingen ziet,
vindt de mond de woorden wel.'

'W.G. van de Hulst

Vertelcursus

Bij de vertelcursus gaat het om twee belangrijke inzichten: Allereerst dat iedereen kán vertellen en het eigenlijk ook al doet in het alledaagse leven. In de tweede plaats dat vertellen eigenlijk niets meer en niets minder is dan ‘zien’ en ‘beleven’. Dat is eigenlijk alles!
De cursus concentreert zich enerzijds op de ‘binnenkant’ van de Bijbelverhalen en anderzijds op de verbeelding bij de cursist zelf.
In de meerdaagse cursus wisselen theorie en praktijk elkaar af en werken we toe naar de momenten waarop ‘zien en beleven’ min of meer ervaren worden.

Verteldag

Op een Verteldag verdiepen we ons grondig in het geheim van de Bijbelverhalen, dat ze meestal niet zomaar en uit zichzelf prijsgeven.
We gaan op zoek naar je eigen stijl en aanpak waarbij ontdekkingen en ervaringen gedeeld worden. Tot slot bekijken we ’s avonds een verfilmd Bijbelverhaal en bespreken het script.
Tijdens deze verteldag staat de interesse in een goed Bijbelverhaal centraal, vergezeld van nieuwsgierigheid en zin in lekker eten.

Vertelweekend

In een Vertelweekend gaan we Bijbelverhalen opnieuw verkennen en vertellen. Maar we delen ook ons eigen levensverhaal met elkaar, dat door het één of andere Bijbelverhaal beslissend is beïnvloed.
We onderzoeken een verfilmd Bijbelverhaal, bereiden er een voor en verkennen de relatie tussen onze eigen verhalen en die van de Bijbel. Ook laten we de vertelcriteria los op een preek. Op zondagmiddag vertellen we de voorbereide verhalen aan elkaar.
Drie dagen van kijken, zien, analyseren, voorbereiden en vertellen.

Vertelwandeling

Bij een Vertelwandeling gaan we de bossen in met twee à drie mensen, die willen praten en nadenken over de Bijbelverhalen. Meer deelnemers kan ook, maar dan ontstaat er natuurlijk een iets andere vertelatmosfeer.
Aan de hand van onze ervaringen en vragen praten we over wat de verhalen bij ons teweegbrengen. Het gaat hier om ervaringen, maar ook verlangens, ideeën en vergezichten kunnen aan de orde komen.
Na zo’n anderhalf uur wandelen staat er een heerlijke lunch op het programma waarna we opnieuw vertellend naar huis wandelen.

Workshop

Een workshop 'Bijbelverhalen vertellen' betekent niet alleen instructie over de kunst van het vertellen, maar vooral ook 'werk-aan-de-winkel' oftewel samen een verhaal induiken en iets van het 'geheim van vertellen’ ontdekken.
In deze workshop kijken we ook naar onszelf als verteller en speuren de eventueel aanwezige barrières op, die ons verhinderen om naar voren te stappen en een verhaal af te steken.
Over voorbereiding hebben we het niet alleen, we gaan het ook doen.

Coaching

Bij Coaching concentreren we ons vooral op de méns die vertelt en wat minder op het verháál dat verteld wordt.
Op basis van de persoonlijke vragen, moeilijkheden en hindernissen bij het vertellen van de Bijbelverhalen zoeken we naar het kernprobleem, waardoor het vertellen min of meer een lastige klus blijft.
Daarna werken we aan de ‘sleutel’ om het probleem ‘van het slot’ te krijgen. Waar vertellers in de gaten krijgen dat het verhaal hún verhaal kan worden, is de belangrijkste ontdekking gedaan. Dáár richt zich deze coaching op.

'Het universum is gemaakt van verhalen, niet van atomen.'

Muriel Rukeyser

'Als een verhaal het alleen maar waard is om te lezen in de kindertijd, is het naar mijn idee helemaal niet waard om gelezen te worden.'

C.S. Lewis

Het Geheim
van Vertellen

Over de inhoud:

Wat is vertellen? Wat is het geheim van de Bijbelverhalen? Waarom vertel je ze eigenlijk?

Hoe kan er zó verteld worden, dat de hoorders het gevoel krijgen dat deze verbazingwekkende en tijdloze verhalen zich afspelen in hun leven van alledag?

Waar vertellen op school en in de gemeente plaatsvindt, mag de hoorder ervan uitgaan dat de verteller gezocht heeft naar een antwoord op deze vragen. Immers gaat het bij het vertellen van Bijbelverhalen over niets minder dan ‘inwijden in geloofs-geheimen’. En dat doe je niet zomaar!

‘Het Geheim van Vertellen’ biedt hierbij een helpende hand.

(op smartphone bestellen via contactformulier)

Contact

Logo-full-color-witte-letters

Telefoon: 06-53648640
Email: info@centrumvoorvertellen.com
Seringweg 86
3852 GT Ermelo

ANBI-Logo voor Centrum voor Vertellen
EA Missie Nederland
Sluit Menu
×
×

Winkelmand

Donate

Logo-full-color-zwarte letters-letters

Coaching

Wat komt er aan de orde?

Op basis van persoonlijke vragen en hindernissen bij het vertellen van de Bijbelverhalen zoeken we in het eerste gesprek naar het kernprobleem, waardoor het vertellen min of meer een lastige klus is.  Een paar voorkomende problemen zijn:

-een verkeerd beeld hebben van vertellen
-niet goed weten wát je moet vertellen en hóe?
-de opbouw missen van een verhaal
-onzekerheid over het eigen optreden

In het tweede gesprek werken we aan de ‘sleutel’ om het probleem ‘van het slot’ te krijgen.
De evaluatie vindt in de regel plaats via telefoon of/en mail.

Eén succeservaring geef ik graag door n.a.v. het verhaal van de bruiloft van Jacob, die ’s avonds in de ogen van Lea keek in de plaats van die van Rachel:

        

Dag Hans,

Het ging goed.
Er waren ca. 30 kinderen. Ze luisterden constant. Op twee zusjes na die af en toe met elkaar heen en weer op de bank schoven.Het verhaal duurde ca. 25 minuten en ik was eigenlijk vanaf de eerste openingszin ontspannen.
Mijn ontzetting bij het feit dat ik, als Jacob, in totaal andere ogen keek dan ik verwachtte, zag ik in vele gezichten van de kinderen terug. Het was doodstil en de spanning was om te snijden. Later, toen hij op de bank zat, gaf de grootste belhamel van de groep Laban nog een schop na.
Volgende week doe ik deel 2 en dan ga ik met de leidster van de zondagsschool evalueren. Ze kon er vandaag niet bij zijn.

Bedankt voor je ondersteunende betrokkenheid.’

 

Voor wie is de coaching bedoeld?

In de eerste plaats voor die vertellers, die gemotiveerd zijn, maar toch niet tot succeservaringen komen. Of voor die kinderwerkers, die beter willen gaan vertellen en niet goed weten waarom dat niet lukt.
Verder is groeps-coaching ook mogelijk na onderling overleg.

Wanneer en waar?

De coaching vindt plaats op een locatie, die door de deelnemer(s) wordt gekozen en duurt in de regel twee dagdelen van ongeveer twee en een half uur.

Kosten?

De prijs wordt in onderling overleg vastgesteld en hangt af van het aantal mensen, het programma en individuele vragen.

Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

Logo-full-color-zwarte letters-letters

Workshop

Wat komt er aan de orde?
Een workshop ‘Bijbelverhalen vertellen’ betekent niet alleen instructie over de kunst van het vertellen, maar ook ‘werk-aan-de-winkel’ oftewel (samen) een verhaal induiken en samen iets van het ‘geheim’ ervan ontdekken. En tot slot delen wat we gezien en ervaren hebben.

Inhoud:
•Wat vertellen eigenlijk is.
•Wat het geheim van vertellen is.

•Wat het geheim van de Bijbelverhalen is.
•Wat en hoe van de voorbereiding van de vertelling.

•Zelf aan de slag.

Voor wie?

Iedereen, die de beginselen van het vertellen wil leren en daarin een eerste ervaring op wil doen, is hier van harte welkom. Maar ieder team kan natuurlijk een workshop op maat bestellen, aangepast aan het vertelniveau van beginnende of gevorderde vertellers.

 Hoe lang?

Een workshop neemt twee dagdelen van elk twee en een half uur in beslag. Ook kan gekozen worden voor één dagdeel, maar dan moet de inhoud van de workshop worden aangepast.

Kosten?

Op uw eigen locatie is de prijs € 165,- (excl. reiskosten en BTW) voor twee dagdelen. Voor één dagdeel wordt € 100,- gerekend.
Op de locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ is de prijs € 35,- per persoon.

Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

 

Logo-full-color-zwarte letters-letters

Vertelwandeling

Wat komt er aan de orde?

Bij een Vertelwandeling gaan we de bossen van Ermelo in met het liefst twee à drie mensen, die willen praten en denken over (het vertellen van de) Bijbelverhalen. Vijf mag ook, maar dan is groepsvorming een mogelijke toevoeging.

Aan de hand van onze ervaringen en vragen praten we over wat de verhalen bij ons teweegbrengen. Ervaringen dus, maar ook verlangens, ideeën en vergezichten kunnen aan de orde komen.

Na zo’n uur of anderhalf staat er een heerlijke lunch op het programma.

Op de terugweg nemen we een nieuw Bijbelverhaal onder handen. Of, als de deelnemers eigen wensen hebben, dan komen die aan bod.

 Voor wie is de Vertelwandeling bedoeld?

Deze  wandeling wordt georganiseerd voor liefhebbers van de Bijbelverhalen, die ze graag vertellen en er net zo graag over hóren vertellen. En verder natuurlijk voor de mensen, die er door gefascineerd zijn.

Verder moeten ze natuurlijk van wandelen houden en het zo’n twee keer een uur of anderhalf met elkaar vol kunnen houden.

 Waar?

De start is op een locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ van waaruit we vertrekken naar de bossen van Ermelo.

 Kosten?

De prijs per deelnemer bedraagt € 30,00. Hiervan is ongeveer de helft bestemd voor een degelijke lunch in het ‘Boshuis Drie’.

Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

Logo-full-color-zwarte letters-letters

Vertelweekend

Wat komt er aan de orde?

In een Vertelweekend gaan we de Bijbelverhalen opnieuw verkennen en vertellen. Maar we delen ook ons eigen levensverhaal met elkaar, dat door het één of andere Bijbelverhaal beslissend is beïnvloed.

Opzet?

Op vrijdagavond verdiepen we ons in een verfilmd Bijbelverhaal en bespreken het script.
Op zaterdag bereiden we met elkaar een Bijbelverhaal voor. ’s Avonds verkennen we de
relatie van onze eigen verhalen met die van de Bijbel.
Op zondag is er een narratieve preek en bespreking. ’s Middags vertellen we de op zaterdag
voorbereide verhalen aan elkaar.    

Voor wie?   

Voor iedereen, die niet genoeg kan krijgen van alle verhalen, waarin God en Christus aan de
horizon verschijnen. Voor mensen, die het aandurven om zichzelf te laten zien en graag
dichterbij zichzelf, de ander en God willen komen. En dat alles aan de hand van de
Bijbelverhalen

 Waar?

Op de locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ in Ermelo

 Kosten?       

De prijs per persoon is € 150,00 per persoon (inclusief BTW en volledig pension).

Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

Logo-full-color-zwarte letters-letters
Verteldag

Wat komt er o.a. aan de orde?
• het geheim van vertellen
• het geheim van vertellen
• eigen stijl van vertellen
• veel interactie

Voor wie?
Wij organiseren deze dag voor de avontuurlijke liefhebbers van Bijbelverhalen, die ook het vertellen op zich een heerlijke ervaring vinden. Dat geldt zowel voor mensen die zich een beginner voelen en voor mensen met wat meer ervaring.

Waar?
Op de locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ in Ermelo.

Kosten?
Bij een aantal van maximaal twaalf deelnemers is de prijs voor een Verteldag € 75,00 per persoon (inclusief BTW, lunch en diner).
Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

Logo-full-color-zwarte letters-letters
Vertelcursus

Bij de vertelcursus gaat het om twee essentiële inzichten: Allereerst dat iedereen kán vertellen en het eigenlijk ook al doet in het alledaagse leven.
In de tweede plaats dat vertellen eigenlijk niets meer en niets minder is dan ‘zien’ en ‘beleven’. Dat is eigenlijk alles! 

Wat komt er aan de orde?
Op deze basiscursus ‘Bijbelverhalen vertellen’ wordt de essentie van het vertellen behandeld:

Eerste deel: theorie en praktijk
• waarom vertellen we Bijbelverhalen?
• wat is vertellen eigenlijk?
• hoe bereid ik me voor?
• hoe kom ik over mijn angst heen om te vertellen?

Tweede deel: praktijk en theorie
• hoe bouw ik een verhaal op?
• hoe kom ik verder dan het opsommen van feiten?
• hoe creëer ik spanning?
• hoe voorkom ik moraliseren?
• hoe maak ik gebruik van beweging en stem?
• hoe gebruik je de Bijbeltaal?

Keuzedeel: het gebruik van de media
• wanneer en hoe zet ik beeldmateriaal in?
• hoe kom ik aan mijn materiaal?
• wat zijn de voor- en nadelen?

Hoe lang?
In totaal neemt deze basiscursus vier dagdelen van twee en een half uur (inclusief pauzes) in beslag.

Voor wie?
Voor iedereen, die de Bijbelverhalen wil leren vertellen of er net mee begonnen is.
Elke cursus kan samengesteld worden in samenspraak met de deelnemers. Er kunnen onderdelen weggelaten worden of extra aandacht krijgen.

Waar?
De cursus kan op uw eigen locatie worden gegeven of op die van het ‘Centrum voor Vertellen’ zelf in Ermelo.

Kosten?
De groepsprijs voor de cursus bedraagt € 600,00 (excl. reiskosten, inclusief BTW en voorbereiding). Voor twee dagdelen bedraagt de prijs € 300,00.
Op de locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ is de prijs per twee dagdelen € 45,00 per persoon bij een minimaal aantal van 8. Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com 

 

1. De koning wordt gevaarlijk

3. Op de vlucht

2. De dood wacht

4. Een nieuwe koning

1. De uitnodiging

3. Op het nippertje gered

5. Macht voor de koning

2. Een wonderlijke roeping

4. Een koning voor de hebreërs

1.Held tegen wil en dank

3. Naomi & Ruth

2. De geloofsheld

4. Ruth & Boaz

1. Water, brood en dood

3. Zo dichtbij, zo heel ver weg

5. Een nieuwe leider

2. Het verbond

4. De koning en de profeet

6. Het beloofde land

1. Baby te water

3. Prins Mozes moet kiezen

5. Laat ons volk gaan

2. De jonge prins

4. Een nieuw leven

6. Hard tegen hard

1. De dromer

3. De gevangene

5. Noach (bonusaflevering)

2. De knecht

4. De onderkoning

1. Een mooie meisje

3. De bedrieger bedrogen

5. Het gevecht

2. Soep

4. Het beeldje

1. De vossenval

3. De waterdam

5. De touwbrug

2. De uitkijktoren

4. Hoog bezoek

6. Het offer