Schitterende Bijbelverhalen
bij het Centrum voor Vertellen

Wie de Bijbelse verhalen hoort vertellen, ontmoet daar de God,
die zich tooit met de wonderlijke naam:
‘IK-BEN-ER-BIJ’

Deel 1: Abraham

Het leven van de aartsvader Abraham wordt in zes verhalen in beeld gebracht. Zij laten zien hoe Abraham samenleeft en omgaat met de God van hemel en aarde. Niet alleen in de prachtige momenten van zijn leven, maar ook in de dieptepunten.

Deel 2: Isaak & Jacob

De aartsvaders Isaac en Jacob komen in vijf verhalen tot leven. Een leven vol liefde en verdriet, vol eigen bedoelingen en vergezeld van jaloezie en bedrog. Ook een leven lang op de vlucht voor elkaar en soms voor God. Maar dan laten deze oeroude verhalen ons delen in de hereniging van mensen met Hem, een God die trouw is en blijft.

Deel 3: Jozef
(en Noach)

Het leven van Jozef in vier prachtige afleveringen, die het wonderlijke verhaal van Gods leiding aan het licht brengen. Jozef maakt als geen ander mee hoe diep je leven kan zinken en hoe hoog het kan eindigen. Verlossing na verlossing en steeds als er geen hoop meer was.

Deel 4: Mozes

Het leven van Mozes, als jongetje gevonden in het water van de Nijl en opgegroeid in het gezin van de prinses van Egypte. Een leven vol met keuzes voor jezelf of voor je volk, dat onderdrukt wordt. In zes prachtige verhalen zien we Mozes opgroeien tot een herder, die tot zijn schrik opgeroepen wordt om zijn volk Israël van het slavenjuk in Egypte te gaan bevrijden.

Deel 5: Het volk Israël in de woestijn

Het leven van het volk Israël, dat veertig jaar lang in de woestijn tussen Egypte en Kanaän ronddoolt. In zes verhalen zien we een volk, dat ondanks de geweldige redding uit Egypte grote moeite heeft om een leven te leiden met de God, die hen verlost heeft.

Deel 6: Gideon & Ruth

Het leven van Gideon en Ruth in twee keer twee verhalen. Twee levens, waarin het leven van de vrouw uit Moab een voorbeeld wordt voor een echte Israëliet als Gideon. Prachtige verhalen, waarin de HEER, de God van Israël, laat zien dat Hij nooit loslaat waar zijn handen aan begonnen zijn

Deel 7: Samuël & Saul

Het leven van Samuël, die als kleine jongen leert hoe de God van Israël zich bemoeit met zijn volk. Maar die bij het ouder worden als priester en rechter te maken krijgt met een volk dat vooral zijn eigen haan koning wil laten kraaien. Tot en met de eerste koning van het volk: Saul.

Deel 8: Saul & David

Het leven van Saul, de eerste koning van Israël, die stap voor stap zijn God verlaat en daarmee het volk de verkeerde kant op leidt. En zonder dat hij ervan af weet, kiest God een andere koning: David. Vier verhalen, die op prachtige wijze de strijd tussen deze twee mensen en hun God in beeld brengen

'Waar het hart de dingen ziet,
vindt de mond de woorden wel.'

'W.G. van de Hulst

Vertelcursus

Bij de vertelcursus gaat het om twee belangrijke inzichten: Allereerst dat iedereen kán vertellen en het eigenlijk ook al doet in het alledaagse leven. In de tweede plaats dat vertellen eigenlijk niets meer en niets minder is dan ‘zien’ en ‘beleven’. Dat is eigenlijk alles!
De cursus concentreert zich enerzijds op de ‘binnenkant’ van de Bijbelverhalen en anderzijds op de verbeelding bij de cursist zelf.
In de meerdaagse cursus wisselen theorie en praktijk elkaar af en werken we toe naar de momenten waarop ‘zien en beleven’ min of meer ervaren worden.

Verteldag

Op een Verteldag verdiepen we ons grondig in het geheim van de Bijbelverhalen, dat ze meestal niet zomaar en uit zichzelf prijsgeven.
We gaan op zoek naar je eigen stijl en aanpak waarbij ontdekkingen en ervaringen gedeeld worden. Tot slot bekijken we ’s avonds een verfilmd Bijbelverhaal en bespreken het script.
Tijdens deze verteldag staat de interesse in een goed Bijbelverhaal centraal, vergezeld van nieuwsgierigheid en zin in lekker eten.

Vertelweekend

In een Vertelweekend gaan we Bijbelverhalen opnieuw verkennen en vertellen. Maar we delen ook ons eigen levensverhaal met elkaar, dat door het één of andere Bijbelverhaal beslissend is beïnvloed.
We onderzoeken een verfilmd Bijbelverhaal, bereiden er een voor en verkennen de relatie tussen onze eigen verhalen en die van de Bijbel. Ook laten we de vertelcriteria los op een preek. Op zondagmiddag vertellen we de voorbereide verhalen aan elkaar.
Drie dagen van kijken, zien, analyseren, voorbereiden en vertellen.

Vertelwandeling

Bij een Vertelwandeling gaan we de bossen in met twee à drie mensen, die willen praten en nadenken over de Bijbelverhalen. Meer deelnemers kan ook, maar dan ontstaat er natuurlijk een iets andere vertelatmosfeer.
Aan de hand van onze ervaringen en vragen praten we over wat de verhalen bij ons teweegbrengen. Het gaat hier om ervaringen, maar ook verlangens, ideeën en vergezichten kunnen aan de orde komen.
Na zo’n anderhalf uur wandelen staat er een heerlijke lunch op het programma waarna we opnieuw vertellend naar huis wandelen.

Workshop

Een workshop 'Bijbelverhalen vertellen' betekent niet alleen instructie over de kunst van het vertellen, maar vooral ook 'werk-aan-de-winkel' oftewel samen een verhaal induiken en iets van het 'geheim van vertellen’ ontdekken.
In deze workshop kijken we ook naar onszelf als verteller en speuren de eventueel aanwezige barrières op, die ons verhinderen om naar voren te stappen en een verhaal af te steken.
Over voorbereiding hebben we het niet alleen, we gaan het ook doen.

Coaching

Bij Coaching concentreren we ons vooral op de méns die vertelt en wat minder op het verháál dat verteld wordt.
Op basis van de persoonlijke vragen, moeilijkheden en hindernissen bij het vertellen van de Bijbelverhalen zoeken we naar het kernprobleem, waardoor het vertellen min of meer een lastige klus blijft.
Daarna werken we aan de ‘sleutel’ om het probleem ‘van het slot’ te krijgen. Waar vertellers in de gaten krijgen dat het verhaal hún verhaal kan worden, is de belangrijkste ontdekking gedaan. Dáár richt zich deze coaching op.

'Het universum is gemaakt van verhalen, niet van atomen.'

Muriel Rukeyser

Blog

Tussendoortje

Tussendoortje! Dit is even een tussendoorblog! Staat wel in de lijn met de voorgaande blogs, maar is even een klein uitstapje. Gisteren sprak ik een

Lees blog »

Ontmoetingen

Terwijl de corona-pandemie nog steeds krachtig aanwezig is op het aardse toneel, zorgen de vaccinaties er soms voor dat we elkaar op de verschillende wereldcontinenten

Lees blog »

'Als een verhaal het alleen maar waard is om te lezen in de kindertijd, is het naar mijn idee helemaal niet waard om gelezen te worden.'

C.S. Lewis

Het Geheim
van Vertellen

Over de inhoud:

Wat is vertellen? Wat is het geheim van de Bijbelverhalen? Waarom vertel je ze eigenlijk?

Hoe kan er zó verteld worden, dat de hoorders het gevoel krijgen dat deze verbazingwekkende en tijdloze verhalen zich afspelen in hun leven van alledag?

Waar vertellen op school en in de gemeente plaatsvindt, mag de hoorder ervan uitgaan dat de verteller gezocht heeft naar een antwoord op deze vragen. Immers gaat het bij het vertellen van Bijbelverhalen over niets minder dan ‘inwijden in geloofs-geheimen’. En dat doe je niet zomaar!

‘Het Geheim van Vertellen’ biedt hierbij een helpende hand.

(op smartphone bestellen via contactformulier)

Contact

Logo-full-color-witte-letters

Telefoon: 06-53648640
Email: info@centrumvoorvertellen.com
Seringweg 86
3852 GT Ermelo

ANBI-Logo voor Centrum voor Vertellen