Nu ik Trigonis ‘Crowdfunding for filmmakers’ heb gelezen, zou ik een aktie op touw kunnen gaan zetten. Ben het voor de tweede keer aan het lezen om de concrete acties voor een crowdfunding proces voor te bereiden.

Tegelijk zijn er twijfels: is dit wel de manier die past bij deze verhalen? Loop ik Hem niet voor de voeten? Of moet ik juist de hand aan de ploeg slaag? Er zijn immers aspecten bij crowdfunding die me niet helemaal aanstaan. Zoals de relatie leggen met de mensen, die mee willen werken en dan toch om geld gaan vragen. Blijft iets tegengestelds in zitten.

Verder ook de vraag of dit mijn weg wel is. Alle ‘goede’ wegen hoeven niet direct mijn wegen of zelfs ‘Gods’ weg te zijn. Past deze aanpak wel bij me?

Met o.a. deze vragen in het hoofd ontmoetten Bill Angel en ik elkaar weer in Ouderkerk aan de Amstel waar hij op familiebezoek was. We hebben een halve dag met elkaar doorge-bracht en de belangrijkste aspecten van de nieuwe serie doorgesproken. Wat zijn we aan het doen en wat moeten we doen? Een van de belangrijkste vragen was de inhoudelijke. We zoeken beide in de evangeliën, in de brieven en in de geschriften van de wet en de profeten naar wie Jezus nu werkelijk was. We beseffen dat we het niet kunnen doen met wat de theologie ervan vindt, maar dat we zelf weer opnieuw moeten ontdekken wie Hij nu eigenlijk was en wat Hij is komen doen. Wat moet er van Hem verteld en getoond worden?

Studie en peinswerk wachten de komende maanden op ons. Zoeken in de evangeliën naar hoe Hij sprak, handelde, reageerde en in intieme relatie verkeerde met zijn Vader. Hoe voerde Hij de discussies en waar gingen die over? Liet Hij zich leiden door de omstanders, door de leiders van het volk of was er een onwrikbare koers vanaf dat Hij geboren was en misschien al voordat hij hier op aarde kwam. Hij is immers niet alleen de Verlosser, maar ook de Schepper …

 

En zo wandelen Bill en ik een middag met elkaar op. We lopen er warm voor en borduren door.