Komende dinsdag 24 oktober tot en met dinsdag 7 november is het zover. Ik, Hans van Dalen, vertrek naar Bill Angel in Grand Rapids om samen met hem vijf dagen lang onder te duiken in de verhalen van het Nieuwe Testament, die van onze Heer, Jezus Christus tot en met het grote gebeuren rondom het Pinksterfeest.
Onderwerpen, die aan de orde zullen komen, zijn:
-Welke verhalen gaan we vertellen in de serie van ± 15 verhalen?
-Hoe kunnen we de verhalen zo vertellen, dat de mensen van nu zich aangesproken weten?
-Wat gaan we vertellen?
-Hoe gaan we dat doen? Welke stijl?
-Hoe komt de Heer zelf in de verhalen voor? Frontaal in beeld, zijdelings of vanaf de rug, of niet? Enzovoort.

Op zondag 29 oktober vertrekken we naar Los Angeles en hopen daar een aantal mensen te ontmoeten, die een rol kunnen en willen spelen in de nieuwe serie. Denk aan: regisseur, cameraman, technici, acteurs, producers en dergelijke. 

Deo volente 6 november hopen we dan weer naar huis te komen. In de weken daarna zal Bill aan de slag gaan om de scenario’s te gaan uitwerken. Deze verhalen op hoofdlijnen zijn de basis voor de scripts, die daarna volgen.
Natuurlijk is de grote vraag hoe dit alles bekostigd kan worden. Deze vlucht en bezoeken kunnen gelukkig gefinancierd worden uit de kas van het Centrum voor Vertellen. Maar daarna is het grote geld nodig. Maar … als er één ding is dat Bill Angel, de maker en bedenker van ‘de Rooie Draad’, en ik zeker weten, is dat geld het probleem niet is. In de wereld is het in grote hoeveelheden voorradig. De HEER zal hier een weg wijzen! Jullie gebed van harte aanbevolen!