1. De dromer

3. De gevangene

5. Noach

2. De knecht

4. De onderkoning