DVD 5 Het volk Israël

1. Water, brood en dood

2. Het verbond

3. Zo dichtbij, zo heel ver weg

4. De koning en de profeet

5. Een nieuwe leider

6. Het beloofde land