Ontmoetingen

Terwijl de corona-pandemie nog steeds krachtig aanwezig is op het aardse toneel, zorgen de vaccinaties er soms voor dat we elkaar op de verschillende wereldcontinenten kunnen bezoeken met minder risico’s. Zo gaan Bill Angel en ik elkaar deo volente ontmoeten  in de week van 5-12 april van dit jaar 2021. Hij is twee keer gevaccineerd en had toestemming om Nederland te bezoeken, omdat zijn familie hier woont.
We gaan een dag of vier met elkaar ‘aan de praat’ over de laatste ontwikkelingen op weg naar een goed concept voor nieuwe Bijbelverhalen op tv en in het theater. Bill heeft veel studie en research gedaan de afgelopen maanden en dat resulteerde in een heerlijke zin waar ik me erg thuis bij voel: ‘Hans, je hoeft niets voor te bereiden. Ik leg al het werk bij je neer en vraag dan naar je reactie. Ik heb je veel te laten zien en te laten horen. ’t Wordt een boeiend gebeuren.’

Verder staat er een ontmoeting met het bestuur van het Centrum voor Vertellen op het programma. Bill praat dan de twee mede-bestuursleden van de stichting bij over de laatste ontwikkelingen van het concept.

Ik denk dat deze ontmoetingen de belangrijkste plaats innemen bij het maken van een nieuwe serie Bijbelverhalen. Immers gaat het in deze verhalen zelf altijd om de relatie en communicatie tussen de HEER en ons en om de contacten tussen mensen onderling. Als daar goede gesprekken ontstaan en bemoedigingen, dan kan daar iets moois uit groeien. Mensen brengen elkaar op goede ideeën en kunnen beslissende personen zijn in het netwerk dat we allemaal hebben. Wie weet kunnen deze ontmoetingen ons in contact brengen met de juiste mensen op de juiste tijd en juiste plaats. God weet het en daar vinden we de rust in. Wat zegt psalm 37 ook alweer in vers 5? ‘Wentel je weg op de HEER en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.’ En dan valt mijn oog ook op dat wonderlijk prachtige vers 4: ‘Verlustig je in de HEER, dan zal Hij je geven de wensen van je hart.’