Deze quote was een van de standaard opmerkingen van een van de bestuursleden van het Centrum voor Vertellen. En bij alle plannen en initiatieven komt vroeg of laat deze opmerking weer bovendrijven, zoals ook nu weer, nu Opwekking 2019 over een week gaat beginnen en ik me afvraag hoe ik in de stand van het Centrum voor Vertellen ga staan. Wat is het plan?

Hoe komen we verder met ons plan om nieuwe Bijbelverhalen te gaan produceren? Gaan we de mensen via crowd funding geld vragen om mee te doen? Of moeten we zakenmensen met visie en financiën gaan benaderen om deel te nemen aan een nieuwe serie van ‘de Rooie Draad’? Of moeten we de Jacob’s Apple Pie weer sterker in gaan zetten om aan geld te komen? Of … enzovoort. Wat is nu een ‘good plan’? En wat is ‘God’s plan’?

 

Al denken, overwegend, lezend en biddend krijg ik de indruk dat Gods weg wijst naar mensen, die mee willen bidden en mee willen zoeken naar wegen om aan geld te komen. Dus niet naar geld direct, maar naar gemotiveerde mensen. Dat is één!

Het tweede is de verhelderende gedachte dat het Centrum voor Vertellen de nieuwe serie niet hoeft te gaan maken, maar vooral Bill Angel moet gaan ondersteunen, de man die al 42 Bijbelverhalen voor TV heeft geproduceerd. Hij is de man, die een levenslange roeping heeft ontvangen om de Bijbelverhalen te blijven vertellen en hij heeft financiële ondersteuning nodig. En wij kunnen een beslissende rol hierin gaan spelen.

En zo zoeken we om van ‘good plans’ uit te komen bij ‘Gods plan’. En daarvoor hebben we u als lezer nodig.

En dan komt als vanzelf de volgende, inspirerende zegenbede van de Franciscanen boven
drijven:

‘Moge God ons zegenen
met genoeg dwaasheid
om te geloven
dat we een verschil kunnen maken
in de wereld,
zodat wij kunnen doen
waarvan anderen zeggen
dat het niet gedaan kan worden.’

Amen!