Logo-full-color-zwarte letters-letters
ranja_verbeelding_2015

Zonder verbeelding is er geen betekenis!

Vanavond loop ik tegen een prachtige reclame aan voor (het vertellen van) de Bijbelverhalen, i.c. de Evangeliën. Het betreft een verslag in het RD van een bijeenkomst rond het leven en werk van C.S. Lewis in de Groningse Martinikerk.

Een van de sprekers op die avond, Prof. Dr. Benno van den Toren, geeft aan hoe de weg naar de schoonheid van het christendom het best geopend kan worden. Niet met de dogmatiek, maar met het verhaal! Hij zegt dan: ‘Abstracte leerstukken leven niet, ze zijn heel moeilijk zomaar te geloven. Pas als ze concreet worden, komen ze tot leven. Je begint niet met het leerstuk dat Christus waarachtig God en mens is, je begint met het verhaal van God, die naar de aarde kwam, tussen ons mensen leefde, stierf en weer opstond uit de dood. Dogma’s krijgen pas betekenis als ze ons helpen om dat verhaal te begrijpen.’

En dan komt hij op de proppen met het grote belang van de ‘verbeelding’. Volgens Van den Toren is de ‘verbeelding’ het orgaan van de betekenis. ’De verbeelding moet eerste een betekenisvolle wereld scheppen, want pas binnen zo’n wereld kun je gaan nadenken over de waarheid.’ En dat doet de ‘rede’ vooral, ons denken.

En dan onderscheidt Van den Toren nog de ‘wil’ als het orgaan van de daad. Immers kunnen we verhalen horen, betekenissen tegenkomen, redeneren over het geloof, maar pas als we er ook naar handelen, krijgt ons leven de vorm van ons geloof.

Zo belangrijk zijn verhalen en zo van belang de verbeelding!

(Prof. Dr. Benno van den Toren is hoogleraar interculturele theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.)