Logo-full-color-zwarte letters-letters
art4

Iedereen kan verhalen vertellen. Begin gewoon!

In de EO Visie van 5 oktober 2019 werd ik geïnterviewd over wat vertellen is, maar dan aan de hand van acht stellingen, die de redacteur voorlegde. Daar kwam de onderstaande tekst uit, die ik hier als blog neer pen.

1. Iedereen kan verhalen vertellen. Begin gewoon!
“Als je beweert dat je geen goede verteller bent, vertel je in feite een leugen over jezelf. Ieder mens doet niets anders dan verhalen vertellen. Als je thuiskomt, heb je het over dat irritante mannetje dat aan het bumperkleven was of je vertelt hoe het op je werk ging. Als je je mond ook maar even opendoet, vertel je al een verhaal! En trouwens, is je hele leven eigenlijk niet een groot verhaal waarin je zelf een hoofdrol speelt? Er zijn natuurlijk wel situaties waarin je terecht komt en gevraagd wordt om een ander verhaal te vertellen. Denk  aan een presentatie op je werk of het verzorgen van mededelingen in je kerk. Dan wordt vertellen een vak of zelfs een kunstvorm en kun je ervoor kiezen om er beter in te worden.”

2. Stel een tegenvraag.
“Een kleuter kun je niet uitleggen waarom Jezus aan het kruis moest. Dat hoeft ook nog niet. Als een kind van die leeftijd een vraag stelt, wil het eigenlijk met jou in gesprek. Het zoekt naar een antwoord, een woord dat volgt op een vraag, niet naar een oplossing. Je hebt genoeg mogelijkheden om te antwoorden, al is het maar met: ‘Dat weet ik niet, ik ben dat nog aan het uitzoeken. En wat dacht je van een tegenvraag? Kinderen vinden het heerlijk als je hen vraagt: ‘Ik weet het niet, wat denk jij?’Het gaat er niet zozeer om dat jij het goede antwoord geeft, maar wel dat het kind ziet dat jouw woorden je zelf wat doen. Dan pas komt er iets over en is de geloofsopvoeding in werking.”

3. Zet je kennis opzij.
“Je hoort vaak: ‘Kennisoverdracht is noodzakelijk in de geloofsopvoeding.’ Aan die aanname gaat de kerk stuk. Ik geloof dat de secularisatie in Nederland alles te maken heeft met het idee dat de kerk het geloofsgeheim verpakt in kennis. Maar God en goddelijke zaken zijn ‘verborgen aanwezig’. Pedagoog Wim ter Horst zei eens: ‘Wat je leert (kennis dus) kan vervluchtigen, aangereikte betekenissen kunnen verdwijnen, maar de gewaarwording van geheimen blijft.’ Dáár zal het om gaan in de geloofsopvoeding: geheimen gewaar worden.”

4. Zaai geen angst.
“Wijsheid is belangrijk. Het is natuurlijk niet verstandig om kleine kinderen gedetailleerd te vertellen over de kruisiging van Jezus. Zei hijzelf niet: ‘Wie een kind ontvangt in mijn Naam, ontvangt Mij.’ Dus als een kind met zo’n vraag bij je komt, dan krijg je eigenlijk de Heer zelf op bezoek. En Hém hoef je helemaal niets te vertellen over de kruisiging. Hij deed dat trouwens zelf ook niet toen hij het kind bij zich op schoot nam en als voorbeeld stelde voor zijn omstanders. Eigenlijk zegt Jezus tegen ons, als we kinderen in de groep krijgen: ‘Hier ben ik, laten we hier samen eens over doorpraten. Wat denk jij?”

5. Gebruik beelden.
“ Door beelden, letterlijk en figuurlijk, te gebruiken, ontstaat er iets in de hoofden en harten van je kinderen en blijft het hangen. Ik moest eens in een groep acht vertellen over het zwanger worden van Maria. Dat verhaal hadden ze al diverse keren gehoord, dus de feiten kenden ze wel. Wat moet je dan nog vertellen aan deze 11- en 12 jarigen? Ik kwam deze keer niet verder dan: ‘Maria werd zwanger. Ze was iets ouder dan jullie. Hoe gaat zoiets?’ En toen kwamen de vragen en de informatie over het krijgen van een kind. Drie ochtenden lang vulden driedimensionale modellen van de baarmoeder en omstreken de Bijbellessen. Wat een contact hadden we, ze zaten als haviken rond het bord. Na die dagen wisten we natuurlijk nog steeds niet hoe het wonder bij Maria had plaatsgevonden, maar advent had ons wel aan elkaar verbonden! Ook hier begon het met een vraag, deze keer van mij. En zijn vragen niet de bakermat van het christelijk geloof? Ik denk dat je zonder vragen het christelijk geloof niet kunt overdragen.”

6. Overbrug de kloof.
“Er bestaat een kloof tussen de verhalen van vroeger en de tijd waarin wij leven. Die kloof kan je overbruggen door het verhaal centraal te stellen. Wat jij ziet en beleeft, geef je door aan je luisteraars. Je kunt er ook voor kiezen om als verteller te bemiddelen tussen de twee werelden. Je vereenzelvigt je dan zowel met de wereld van het kind, als met de wereld van toen. Jij, het kind, en de mensen in het Bijbelverhaal blijken dan dezelfde behoeften en gevoelens te hebben. Neem bijvoorbeeld de geschiedenis van Hagar in de woestijn. Het gaat over verstoten worden, veiligheid, verlies – thema’s waar jij en de kinderen ook mee te maken hebben.”

 7. Stoor je niet aan leeftijdsverschillen.
“Zie leeftijdsverschillen in je gezin of in de groep die je voor je hebt als een kans. Kinderen kunnen vanuit hun eigen ontwikkelingsperspectief antwoorden geven op vragen die zich in de groep aandienen waar anderen weer van kunnen leren. Je bent in een gezin met twee kinderen geen ‘ouders met kinderen’, maar vier mensen met een eigen verleden en unieke ervaringen. Ik denk dat God die eigen belevenissen met Hem gebruikt om ons aan elkaar te verbinden. Zo bouwt hij ons gezin, onze groep en onze gemeente. Dus relativeer die leeftijdsverschillen en vertel elkaar wat je met God hebt meegemaakt. Maar ook: confronteer elkaar met moeilijke vragen, overdrijf en wees stil. Dat kan in elke groep, min of meer.”

7. Vertel wat je zelf te weten komt van God.
“Vertel van jongs af aan je kinderen wat je zelf met God meemaakt.  Zo maken ze zich geloofstaal eigen. Alles wat jij met God meemaakt en vertelt(!), maakt je kind ook mee met jou. Jij bent het eerste Bijbelverhaal dat ze horen. Jij bent de sleutel naar de geheime wereld van onze HEER, die niemand ooit had kunnen bedenken. De HEER, wiens Naam eigenlijk het grootste geheim is in ons bestaan: JaHWeH! Dat is: Ik ben er, of Ik ben er bij, of nog sterker: Ik ben bij jou. Eigenlijk hoef je alleen die Naam maar te noemen. Dan heb je alles gezegd.

www.centrumvoorvertellen.com voor als je 42 Bijbelverhalen ook eens wilt zien.

×
×

Winkelmand

Donate

Logo-full-color-zwarte letters-letters

Coaching

Wat komt er aan de orde?

Op basis van persoonlijke vragen en hindernissen bij het vertellen van de Bijbelverhalen zoeken we in het eerste gesprek naar het kernprobleem, waardoor het vertellen min of meer een lastige klus is.  Een paar voorkomende problemen zijn:

-een verkeerd beeld hebben van vertellen
-niet goed weten wát je moet vertellen en hóe?
-de opbouw missen van een verhaal
-onzekerheid over het eigen optreden

In het tweede gesprek werken we aan de ‘sleutel’ om het probleem ‘van het slot’ te krijgen.
De evaluatie vindt in de regel plaats via telefoon of/en mail.

Eén succeservaring geef ik graag door n.a.v. het verhaal van de bruiloft van Jacob, die ’s avonds in de ogen van Lea keek in de plaats van die van Rachel:

        

Dag Hans,

Het ging goed.
Er waren ca. 30 kinderen. Ze luisterden constant. Op twee zusjes na die af en toe met elkaar heen en weer op de bank schoven.Het verhaal duurde ca. 25 minuten en ik was eigenlijk vanaf de eerste openingszin ontspannen.
Mijn ontzetting bij het feit dat ik, als Jacob, in totaal andere ogen keek dan ik verwachtte, zag ik in vele gezichten van de kinderen terug. Het was doodstil en de spanning was om te snijden. Later, toen hij op de bank zat, gaf de grootste belhamel van de groep Laban nog een schop na.
Volgende week doe ik deel 2 en dan ga ik met de leidster van de zondagsschool evalueren. Ze kon er vandaag niet bij zijn.

Bedankt voor je ondersteunende betrokkenheid.’

 

Voor wie is de coaching bedoeld?

In de eerste plaats voor die vertellers, die gemotiveerd zijn, maar toch niet tot succeservaringen komen. Of voor die kinderwerkers, die beter willen gaan vertellen en niet goed weten waarom dat niet lukt.
Verder is groeps-coaching ook mogelijk na onderling overleg.

Wanneer en waar?

De coaching vindt plaats op een locatie, die door de deelnemer(s) wordt gekozen en duurt in de regel twee dagdelen van ongeveer twee en een half uur.

Kosten?

De prijs wordt in onderling overleg vastgesteld en hangt af van het aantal mensen, het programma en individuele vragen.

Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

Logo-full-color-zwarte letters-letters

Workshop

Wat komt er aan de orde?
Een workshop ‘Bijbelverhalen vertellen’ betekent niet alleen instructie over de kunst van het vertellen, maar ook ‘werk-aan-de-winkel’ oftewel (samen) een verhaal induiken en samen iets van het ‘geheim’ ervan ontdekken. En tot slot delen wat we gezien en ervaren hebben.

Inhoud:
•Wat vertellen eigenlijk is.
•Wat het geheim van vertellen is.

•Wat het geheim van de Bijbelverhalen is.
•Wat en hoe van de voorbereiding van de vertelling.

•Zelf aan de slag.

Voor wie?

Iedereen, die de beginselen van het vertellen wil leren en daarin een eerste ervaring op wil doen, is hier van harte welkom. Maar ieder team kan natuurlijk een workshop op maat bestellen, aangepast aan het vertelniveau van beginnende of gevorderde vertellers.

 Hoe lang?

Een workshop neemt twee dagdelen van elk twee en een half uur in beslag. Ook kan gekozen worden voor één dagdeel, maar dan moet de inhoud van de workshop worden aangepast.

Kosten?

Op uw eigen locatie is de prijs € 165,- (excl. reiskosten en BTW) voor twee dagdelen. Voor één dagdeel wordt € 100,- gerekend.
Op de locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ is de prijs € 35,- per persoon.

Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

 

Logo-full-color-zwarte letters-letters

Vertelwandeling

Wat komt er aan de orde?

Bij een Vertelwandeling gaan we de bossen van Ermelo in met het liefst twee à drie mensen, die willen praten en denken over (het vertellen van de) Bijbelverhalen. Vijf mag ook, maar dan is groepsvorming een mogelijke toevoeging.

Aan de hand van onze ervaringen en vragen praten we over wat de verhalen bij ons teweegbrengen. Ervaringen dus, maar ook verlangens, ideeën en vergezichten kunnen aan de orde komen.

Na zo’n uur of anderhalf staat er een heerlijke lunch op het programma.

Op de terugweg nemen we een nieuw Bijbelverhaal onder handen. Of, als de deelnemers eigen wensen hebben, dan komen die aan bod.

 Voor wie is de Vertelwandeling bedoeld?

Deze  wandeling wordt georganiseerd voor liefhebbers van de Bijbelverhalen, die ze graag vertellen en er net zo graag over hóren vertellen. En verder natuurlijk voor de mensen, die er door gefascineerd zijn.

Verder moeten ze natuurlijk van wandelen houden en het zo’n twee keer een uur of anderhalf met elkaar vol kunnen houden.

 Waar?

De start is op een locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ van waaruit we vertrekken naar de bossen van Ermelo.

 Kosten?

De prijs per deelnemer bedraagt € 30,00. Hiervan is ongeveer de helft bestemd voor een degelijke lunch in het ‘Boshuis Drie’.

Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

Logo-full-color-zwarte letters-letters

Vertelweekend

Wat komt er aan de orde?

In een Vertelweekend gaan we de Bijbelverhalen opnieuw verkennen en vertellen. Maar we delen ook ons eigen levensverhaal met elkaar, dat door het één of andere Bijbelverhaal beslissend is beïnvloed.

Opzet?

Op vrijdagavond verdiepen we ons in een verfilmd Bijbelverhaal en bespreken het script.
Op zaterdag bereiden we met elkaar een Bijbelverhaal voor. ’s Avonds verkennen we de
relatie van onze eigen verhalen met die van de Bijbel.
Op zondag is er een narratieve preek en bespreking. ’s Middags vertellen we de op zaterdag
voorbereide verhalen aan elkaar.    

Voor wie?   

Voor iedereen, die niet genoeg kan krijgen van alle verhalen, waarin God en Christus aan de
horizon verschijnen. Voor mensen, die het aandurven om zichzelf te laten zien en graag
dichterbij zichzelf, de ander en God willen komen. En dat alles aan de hand van de
Bijbelverhalen

 Waar?

Op de locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ in Ermelo

 Kosten?       

De prijs per persoon is € 150,00 per persoon (inclusief BTW en volledig pension).

Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

Logo-full-color-zwarte letters-letters
Verteldag

Wat komt er o.a. aan de orde?
• het geheim van vertellen
• het geheim van vertellen
• eigen stijl van vertellen
• veel interactie

Voor wie?
Wij organiseren deze dag voor de avontuurlijke liefhebbers van Bijbelverhalen, die ook het vertellen op zich een heerlijke ervaring vinden. Dat geldt zowel voor mensen die zich een beginner voelen en voor mensen met wat meer ervaring.

Waar?
Op de locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ in Ermelo.

Kosten?
Bij een aantal van maximaal twaalf deelnemers is de prijs voor een Verteldag € 75,00 per persoon (inclusief BTW, lunch en diner).
Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

Logo-full-color-zwarte letters-letters
Vertelcursus

Bij de vertelcursus gaat het om twee essentiële inzichten: Allereerst dat iedereen kán vertellen en het eigenlijk ook al doet in het alledaagse leven.
In de tweede plaats dat vertellen eigenlijk niets meer en niets minder is dan ‘zien’ en ‘beleven’. Dat is eigenlijk alles! 

Wat komt er aan de orde?
Op deze basiscursus ‘Bijbelverhalen vertellen’ wordt de essentie van het vertellen behandeld:

Eerste deel: theorie en praktijk
• waarom vertellen we Bijbelverhalen?
• wat is vertellen eigenlijk?
• hoe bereid ik me voor?
• hoe kom ik over mijn angst heen om te vertellen?

Tweede deel: praktijk en theorie
• hoe bouw ik een verhaal op?
• hoe kom ik verder dan het opsommen van feiten?
• hoe creëer ik spanning?
• hoe voorkom ik moraliseren?
• hoe maak ik gebruik van beweging en stem?
• hoe gebruik je de Bijbeltaal?

Keuzedeel: het gebruik van de media
• wanneer en hoe zet ik beeldmateriaal in?
• hoe kom ik aan mijn materiaal?
• wat zijn de voor- en nadelen?

Hoe lang?
In totaal neemt deze basiscursus vier dagdelen van twee en een half uur (inclusief pauzes) in beslag.

Voor wie?
Voor iedereen, die de Bijbelverhalen wil leren vertellen of er net mee begonnen is.
Elke cursus kan samengesteld worden in samenspraak met de deelnemers. Er kunnen onderdelen weggelaten worden of extra aandacht krijgen.

Waar?
De cursus kan op uw eigen locatie worden gegeven of op die van het ‘Centrum voor Vertellen’ zelf in Ermelo.

Kosten?
De groepsprijs voor de cursus bedraagt € 600,00 (excl. reiskosten, inclusief BTW en voorbereiding). Voor twee dagdelen bedraagt de prijs € 300,00.
Op de locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ is de prijs per twee dagdelen € 45,00 per persoon bij een minimaal aantal van 8. Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com 

 

1. De koning wordt gevaarlijk

3. Op de vlucht

2. De dood wacht

4. Een nieuwe koning

1. De uitnodiging

3. Op het nippertje gered

5. Macht voor de koning

2. Een wonderlijke roeping

4. Een koning voor de hebreërs

1.Held tegen wil en dank

3. Naomi & Ruth

2. De geloofsheld

4. Ruth & Boaz

1. Water, brood en dood

3. Zo dichtbij, zo heel ver weg

5. Een nieuwe leider

2. Het verbond

4. De koning en de profeet

6. Het beloofde land

1. Baby te water

3. Prins Mozes moet kiezen

5. Laat ons volk gaan

2. De jonge prins

4. Een nieuw leven

6. Hard tegen hard

1. De dromer

3. De gevangene

5. Noach (bonusaflevering)

2. De knecht

4. De onderkoning

1. Een mooie meisje

3. De bedrieger bedrogen

5. Het gevecht

2. Soep

4. Het beeldje

1. De vossenval

3. De waterdam

5. De touwbrug

2. De uitkijktoren

4. Hoog bezoek

6. Het offer