Missie

De mensen achter het Centrum voor Vertellen zijn gefascineerd door de verhalen van de Bijbel. Zij hebben er weet van dat met die verhalen God zélf binnentreedt in hun leven en dat van de kinderen.


Ieder die de verhalen hoort vertellen, ontmoet daar de God, die zichzelf tooit met de wonderlijke Naam: IK-BEN-ER-BIJ.

De vraag die het Centrum constant bezig houdt, is hoe de Bijbelverhalen zó gecommuniceerd kunnen worden, dat elke luisteraar echt kennis maakt met de God van Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, David én Christus. De God, die vandaag de dag nog net zo werkzaam is in de levens van mensen als toen deze oude verhalen voor het eerst ontstonden.

De stichting is opgericht om de ontwikkeling van de Bijbelse verteltraditie een krachtige impuls te geven op de terreinen van media, kerk en school, zowel in Nederland als wereldwijd.
Zij richt zich op iedereen die zich aangetrokken voelt tot en geïnspireerd is door de altijd actuele Bijbelverhalen, zoals tv-programmamakers, leerkrachten en kinderwerkers. Middels verfilmde Bijbelverhalen, dvd-distributie daarvan en een scholingsprogramma voor het vertellen van Bijbelverhalen zoekt het Centrum voor Vertellen te voorzien in de behoeften van haar doelgroepen.

Het Centrum voor Vertellen onderscheidt zich door de focus op Bijbelverhalen.  Daarbij concentreert zij zich enerzijds op de ‘binnenkant’ van de Bijbelverhalen, op de inhoud ervan en anderzijds op een specifieke benadering van deze verhalen. Middels de ‘verbeelding’ wordt de verbinding gelegd tussen verteller en verhaal en vervolgens met het publiek. Deze benaderingswijze leidt naar het hart van het verhaal, meer dan naar de precieze tekstreproductie.