Opwekking 2017 ligt achter ons en het Centrum voor Vertellen kan weer een jaar verder ontwikkelen. Met de verkoop van onze unieke appeltaarten, de Jacob’s Apple Pie’s, heeft een twintigtal vrijwilligers voor een prachtig bedrag gezorgd. Bijna € 3000,- is opgebracht door hun fantastische inzet.
Wij kunnen ons nu gaan bezinnen op de volgende stap: ‘crowd funding’. De grote vraag hierbij is voor ons: zouden veel mensen in christelijk Nederland bereid zijn om een kleine som geld te geven om een nieuwe serie van ‘de Rooie Draad’ te gaan ontwikkelen? Veel mensen, die weinig geven, dat is toch het geheim van ‘crowd funding’. Natuurlijk zijn we als bestuur ook bezig om andere wegen te zoeken voor de financiering en alle drie weten we dat als God een deur opent niemand hem sluit. Daar reiken we ons naar uit.
Voor het Centrum voor Vertellen blijft de ontwikkeling van zo’n 13 nieuwe verhalen voor televisie het centrale gegeven. Daarvoor zijn we opgericht en daarvoor blijven we gaan.
Deo volente oktober van dit jaar willen Bill Angel, de verteller en ontwikkelaar van de serie ‘de Rooie Draad. en ik, Hans van Dalen, een bezoek brengen aan Nieuw Mexico om de locaties te gaan verkennen, acteurs te gaan bezoeken en onder het genot van veel koffie heel veel te gaan praten over de nieuwe serie, die zal gaan over ‘Jezus, de Verborgene. We volgen Hem vanaf het Meer van Galilea tot en met opstanding, hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. Aanwezig en toch verborgen, dat is de ‘rooie draad’ tijdens Jezus’ driejarig publieke optreden waar we door getriggerd zijn.