De week in Grand Rapids zit erop! In de vier dagen van gedachtewisselingen kwamen de voetangels en klemmen tevoorschijn van een nieuwe serie van ‘de Rooie Draad’ onder de naam ‘Jacob’s Ladder’. Gaan we opnieuw het verhaal van onze Heer Jezus verfilmen? Het is al zoveel keren gebeurd. Wat heb je nog toe te voegen? Waarin ben je anders? Gaan we naar een plaats toe waar je het verhaal opnieuw kunt opnemen? En hoe doe je dat met de persoon van onze HEER? Hoe kun je Hem in hemelsnaam ‘weer-geven’?
Daarbij kwam de weerzin van de schrijver en bedenker van de serie, Bill Angel, om opnieuw naar een land als Marokko, Italië, Zuid-Afrika of Israël te gaan en het verhaal in historische sfeer op te gaan nemen. Soms kan zo’n gevoel aangeven, dat je dingen niet moet doen.
In de langdurige bijeenkomsten kwamen we eruit en ontdekten we de mogelijkheid om te gaan werken via een theateraanpak in combinatie met film. Wat dat inhoudt, daarover andere keren meer, maar ik haast me naar de tweede ontdekking: We gaan de persoon van onze Heer niet via een acteur, maar via de verteller het verhaal binnen brengen. De verteller, de man van het verhaal, zoals in de vorige afleveringen van ‘de Rooie Draad’ kan volgens ons nog dieper het leven van de Heer in het verhaal binnen leiden.
Een volgende keer kan ik hier wellicht wat dieper op ingaan. We gaan morgen op weg naar Los Angeles, praten met diverse mensen en diverse plaatsen bezoeken om zo de practische gang van zaken wat meer in beeld te krijgen.
Gebed om ons op de lijn van de HEER zelf te houden en steeds weer te brengen is van harte aanbevolen.