Afgelopen weken maakte ik opnieuw die heerlijke ervaring mee van ‘out of the box’ denken. Soms gebeurt dat, en vooral bij echt creatieve mensen, dat ze een gedachte uiten, die volstrekt anders is dan gebruikelijk en zeer origineel. Ik maakte dat mee bij Bill Angel, de man met wie ik de nieuwe serie Bijbelverhalen wil gaan produceren. Hij gaf ons basisconcept van ‘Upper Room Story’ een totaal nieuwe vorm, die deze beslissende zin bij ons opriep: ‘Het klopt!’ En dan weet je bij dit soort producties dat de basis klopt en dat je op koers komt te liggen. Een vorm die je inspireert en steeds weer nieuwe mogelijkheden aanreikt. Voor ons van wezenlijk belang omdat we onder geen beding meer terug zouden kunnen naar een historisch aanpak van de verhalen rond Jezus, Pinksteren en de vroege Kerk. Allebei zijn we ervan overtuigd dat we een andere weg moeten inslaan, een weg waar we de verhalen vertellen zoals God wil dat we ze vertellen!
In mijn vorige blog heb ik verteld wat die nieuwe gedachte was: De ‘Black Box’.
Maar er leek een probleem bij de ontvouwing van dat prachtige concept op te doemen: waar was de inhoud? Dit is toch alleen maar een vorm?
En dus vroeg ik me eventjes af wat er met de verhalen zelf ging gebeuren, met de content dus. Immers kan deze inhoud niet meer dezelfde zijn als die in de traditionele producties. Totdat ik in de gaten begon te krijgen dat deze ‘black box’ een beslissende invloed zal moeten krijgen op de verhalen, op de content. Er is niets in zo’n volledig leeg gebouw, dus zal het verhaal ook inhoudelijk helemaal vanaf het begin moeten worden opgebouwd en … moeten de schrijvers dus elk verhaal helemaal opnieuw moeten zien gebeuren, maar nu in een ‘theater-taal, in de taal van de verbeelding!
Wat gaan ze dan verbeelden? Het antwoord op deze vraag geeft al aan hoe inspirerend zo’n nieuwe vorm van een gebouw kan werken. Bill gaf drie belangrijke verhaalthema’s die centraal zullen gaan staan bij deze productie :

  1. De verschijning op de berg waar Jezus Mozes en Elia ontmoet, die met hem spreken over zijn ‘uitgang’ in Jeruzalem. Hier komen we op het spoor van dat mysterie dat deze twee grote mannen blijkbaar in leven zijn in de hemelse gewesten en meeleven met de Heer hier op aarde; als vertegenwoordigers van de ‘Wet’ en de ‘Profeten’ weten ze wat er te gebeuren staat.
  2. ’De wolk van getuigen’ waar in de brieven van wordt gesproken. Zij verkeren bij de HEER in die hemelse gewesten en moedigen ons hier op aarde aan om stand te houden.
  3. De Openbaringen van Johannes. Als er ergens een link gelegd wordt tussen de tijd van Jezus en de eindtijd, onze tijd, dan is het hier. En wie weet wordt die link uitgebreid en komt het gegeven uit de brief aan de Colossenzen ook in de verhalen terecht. Immers, de Heer die terugkomt om te oordelen is ook de Heer, die de aarde heeft geschapen! Over geheimen gesproken.
    Over ‘out of the box’ denken gesproken! Dit zijn de onderwerpen, die je verbeelding wakker maken, waar je nieuwsgierig naar wordt, waar je bij wilt zijn.

Ik snap Bill’s enthousiasme wel. Ik denk dat hij heel dicht in de buurt is van wat de liefde van zijn hart heeft. En dat de HEER daar gebruik van wil maken.

Soms vind je troost in je lange zoektocht naar een nieuwe serie Bijbelverhalen in regels van een ander:

‘Celebrate the blessings you don’t see
Celebrate the harvest you don’t have
and you will have a harvest to celebrate’

Als ik Bill’s mail en gedachten lees, dan popel ik om met dat ‘celebraten’ te beginnen.