Sluit Menu
×
×

Winkelmand

 

Nieuwe serie van De Rooie Draad?

Het geld dat we vanaf nu ontvangen via verkoop en giften zal gebruikt worden om de
schrijver en bedenker van de serie, Bill Angel, een jaar lang vrij te zetten voor het
ontwerpen en uitwerken van het concept.
Daarvoor is een bedrag nodig van ± $ 50.000. Bill kan dan zijn bedrijf in Grand Rapids
voor een jaar sluiten en zich wijden aan de nieuwe serie, die de naam krijgt van ‘Jacob’s
Ladder’.

Wilt u direct doneren, dan kan dat op rekeningnummer NL84 RABO 0303 9254 42 ten
name van Stichting Centrum voor Vertellen.

Wat is de bedoeling?

De maker van ‘De Rooie Draad’, Bill Angel, is bezig om samen met het Centrum voor Vertellen
een nieuwe serie van ongeveer 13 Bijbelverhalen voor te bereiden.
Deze serie gaat over het leven en de betekenis van onze HEER, Jezus Christus, over
Pinksteren en de vroege kerk in de eerste eeuwen. Deze serie gaat de hele wereld over en zal
dus in het Engels geproduceerd worden met een echte Engelse naam: Jacob’s Ladder. (Dit
omdat ‘Rooie Draad’ in het Engels niet bestaat!)

Overeenkomsten en verschillen met de Rooie Draad?

De overeenkomst met de Rooie Draad zit vooral in de verteller, Bill Angel, die met dezelfde
passie aan dit nieuwe project gaat beginnen. De verhalen waar de God van hemel en aarde
mensen ontmoet, houden hem al een leven lang bezig. Om te laten zien wat er dán gebeurt,
dáár gaat het hem om!

Het eerste verschil zit in de doelgroep. We willen de nieuwe serie beschikbaar maken voor het
hele gezin, zodat én kinderen én volwassenen geboeid raken. Denk aan de wereldberoemde
verhalen van David Copperfield en Nicolas Nickleby en niet te vergeten de beroemde Narnia-
verhalen.

Achtergrond van deze opzet is de gedachte dat een goed verteld verhaal voor iedereen boeiend
is. En daar zal het ook om moeten gaan: goed vertellen, goed in beeld brengen.
Het tweede verschil zit in de aanpak en opzet. De nieuwe serie zal niet zijn zoals alle bekende
films en series over Jezus Christus en de Apostelen. Dus geen accent op de geschiedenis, op
oude steden, dorpen en tempels en geen vertolking met de kleding en entourage van 2000 jaar
geleden. We zoeken naar de actuele inhoud van de verhalen van vroeger voor de tijd van nu.
We willen ontzettend graag erachter zien te komen waarom Jezus nu op aarde kwam, hoe zijn
relatie met zijn vader en de profeten was en wat hij kwam doen. Natuurlijk weten we daar een
heleboel van, maar we zoeken naar een unieke invalshoek, die ons als makers en het publiek
als kijkers zal verrassen. De grote opgave is om dit alles van God te weten te komen. Wij
hebben de wijsheid van de Geest nodig om hierin de juiste gedachten te krijgen om de verhalen
vorm te geven.

Betekent dat we nadenken over een tijdloze serie, die zijn uitgangspunt zoekt in de wereld van
theater en toneel. Het zal ons niet verbazen als we uitkomen bij een circustent of iets in die
richting zoals je tegenkomt bij het Circus Soleil. Improvisatie zal een belangrijk onderdeel zijn
van de productie evenals het gebruik maken van vertellers.
Over de ontwikkeling van ons concept houden we de volgers graag op de hoogte via onze blogs
op de website.

Opzet van deze productie?

Zoals bij elke productie gaat het om het concept. Daar zitten we nu bovenop en middenin! Daar
moeten nu de meters gemaakt gaan worden. Eerst zal het concept goed uitgewerkt moeten
worden en verkend met andere creatieve sleutelfiguren zoals regisseur, decorontwerper,
producers, tekstschrijvers en acteurs.
Als het concept klaar is, kan de productie verder opgezet worden. In zijn algemeenheid kun je bij
zo’n serie denken aan drie fasen: pre-productie (daar hoort het concept dus ook bij), productie
en postproductie. Grofweg betekent het: voorbereiding, opnemen, monteren en verder afwerken
van het opnamemateriaal. Daar gaan in de regel verschillende jaren overheen. Denk aan in
termen van vijf jaar!

Financiering?

Hier komen we bij het cruciale punt om verder te komen. Er is op dit moment geen financiering
en toch gaan we op pad en hopen dat u mee gaat doen!
We denken aan stap-voor-stap-financiering. Concreet betekent het voor nu dat we de
voorbereiding, de eerste fase dus, gaan aanpakken. Daar zullen we ongeveer een jaar voor
nodig hebben. In dat jaar stopt Bill met zijn huidige baan bij zijn bedrijf en moet hij vrij gezet
worden om het concept uit te gaan werken en de productie op poten te zetten, inclusief een
concrete begroting. Daarvoor is ± $ 50.000 nodig.
In dat jaar wordt ook gezocht naar de grote bedragen bij maatschappijen, omroepen, fondsen en
andere financiers.

U wilt een gift geven?

Het liefst willen we een kettingreactie op gang brengen, waardoor de financiën op een
natuurlijke en eenvoudige wijze tevoorschijn komen. Het zou fantastisch zijn als veel mensen
een klein bedrag geven en tegelijkertijd twee mensen in hun familie, vrienden- en
kennissenkring attenderen op de mogelijkheid deze serie te sponsoren, natuurlijk met het
verzoek om bij enthousiasme ook op hun beurt weer iemand te benaderen.
Stel dat je € 10,00 doneert en twee personen erbij betrekt, die op hun beurt ook weer € 10,00
schenken. Dan heb je uiteindelijk 5000 mensen nodig om het benodigd bedrag bij elkaar te
krijgen. Als je daar een berekening op los laat, dan kun je zeggen dat er ± 10 x iemand aan een
ander hoeft te vragen voor een tientje. Wie weet gaat het zo lukken!
Uw bijdrage is zo voor ons de mogelijkheid om aan het eerste jaar van een nieuwe serie te
beginnen. De Bijbelverhalen zijn te groot voor een klein land als Nederland. Ze moeten de
wereld in!

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL84 RABO 0303 9254 42 ten name van
Stichting Centrum voor Vertellen. Als u daar ook uw mailadres wilt vermelden, dan kunnen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Hartelijk dank voor uw bemoeienis met deze prachtige serie Bijbelverhalen

Hans van Dalen
Centrum voor Vertellen

Logo-full-color-zwarte letters-letters

Coaching

Wat komt er aan de orde?

Op basis van persoonlijke vragen en hindernissen bij het vertellen van de Bijbelverhalen zoeken we in het eerste gesprek naar het kernprobleem, waardoor het vertellen min of meer een lastige klus is.  Een paar voorkomende problemen zijn:

-een verkeerd beeld hebben van vertellen
-niet goed weten wát je moet vertellen en hóe?
-de opbouw missen van een verhaal
-onzekerheid over het eigen optreden

In het tweede gesprek werken we aan de ‘sleutel’ om het probleem ‘van het slot’ te krijgen.
De evaluatie vindt in de regel plaats via telefoon of/en mail.

Eén succeservaring geef ik graag door n.a.v. het verhaal van de bruiloft van Jacob, die ’s avonds in de ogen van Lea keek in de plaats van die van Rachel:

        

Dag Hans,

Het ging goed.
Er waren ca. 30 kinderen. Ze luisterden constant. Op twee zusjes na die af en toe met elkaar heen en weer op de bank schoven.Het verhaal duurde ca. 25 minuten en ik was eigenlijk vanaf de eerste openingszin ontspannen.
Mijn ontzetting bij het feit dat ik, als Jacob, in totaal andere ogen keek dan ik verwachtte, zag ik in vele gezichten van de kinderen terug. Het was doodstil en de spanning was om te snijden. Later, toen hij op de bank zat, gaf de grootste belhamel van de groep Laban nog een schop na.
Volgende week doe ik deel 2 en dan ga ik met de leidster van de zondagsschool evalueren. Ze kon er vandaag niet bij zijn.

Bedankt voor je ondersteunende betrokkenheid.’

 

Voor wie is de coaching bedoeld?

In de eerste plaats voor die vertellers, die gemotiveerd zijn, maar toch niet tot succeservaringen komen. Of voor die kinderwerkers, die beter willen gaan vertellen en niet goed weten waarom dat niet lukt.
Verder is groeps-coaching ook mogelijk na onderling overleg.

Wanneer en waar?

De coaching vindt plaats op een locatie, die door de deelnemer(s) wordt gekozen en duurt in de regel twee dagdelen van ongeveer twee en een half uur.

Kosten?

De prijs wordt in onderling overleg vastgesteld en hangt af van het aantal mensen, het programma en individuele vragen.

Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

Logo-full-color-zwarte letters-letters

Workshop

Wat komt er aan de orde?
Een workshop ‘Bijbelverhalen vertellen’ betekent niet alleen instructie over de kunst van het vertellen, maar ook ‘werk-aan-de-winkel’ oftewel (samen) een verhaal induiken en samen iets van het ‘geheim’ ervan ontdekken. En tot slot delen wat we gezien en ervaren hebben.

Inhoud:
•Wat vertellen eigenlijk is.
•Wat het geheim van vertellen is.

•Wat het geheim van de Bijbelverhalen is.
•Wat en hoe van de voorbereiding van de vertelling.

•Zelf aan de slag.

Voor wie?

Iedereen, die de beginselen van het vertellen wil leren en daarin een eerste ervaring op wil doen, is hier van harte welkom. Maar ieder team kan natuurlijk een workshop op maat bestellen, aangepast aan het vertelniveau van beginnende of gevorderde vertellers.

 Hoe lang?

Een workshop neemt twee dagdelen van elk twee en een half uur in beslag. Ook kan gekozen worden voor één dagdeel, maar dan moet de inhoud van de workshop worden aangepast.

Kosten?

Op uw eigen locatie is de prijs € 165,- (excl. reiskosten en BTW) voor twee dagdelen. Voor één dagdeel wordt € 100,- gerekend.
Op de locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ is de prijs € 35,- per persoon.

Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

 

Logo-full-color-zwarte letters-letters

Vertelwandeling

Wat komt er aan de orde?

Bij een Vertelwandeling gaan we de bossen van Ermelo in met het liefst twee à drie mensen, die willen praten en denken over (het vertellen van de) Bijbelverhalen. Vijf mag ook, maar dan is groepsvorming een mogelijke toevoeging.

Aan de hand van onze ervaringen en vragen praten we over wat de verhalen bij ons teweegbrengen. Ervaringen dus, maar ook verlangens, ideeën en vergezichten kunnen aan de orde komen.

Na zo’n uur of anderhalf staat er een heerlijke lunch op het programma.

Op de terugweg nemen we een nieuw Bijbelverhaal onder handen. Of, als de deelnemers eigen wensen hebben, dan komen die aan bod.

 Voor wie is de Vertelwandeling bedoeld?

Deze  wandeling wordt georganiseerd voor liefhebbers van de Bijbelverhalen, die ze graag vertellen en er net zo graag over hóren vertellen. En verder natuurlijk voor de mensen, die er door gefascineerd zijn.

Verder moeten ze natuurlijk van wandelen houden en het zo’n twee keer een uur of anderhalf met elkaar vol kunnen houden.

 Waar?

De start is op een locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ van waaruit we vertrekken naar de bossen van Ermelo.

 Kosten?

De prijs per deelnemer bedraagt € 30,00. Hiervan is ongeveer de helft bestemd voor een degelijke lunch in het ‘Boshuis Drie’.

Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

Logo-full-color-zwarte letters-letters

Vertelweekend

Wat komt er aan de orde?

In een Vertelweekend gaan we de Bijbelverhalen opnieuw verkennen en vertellen. Maar we delen ook ons eigen levensverhaal met elkaar, dat door het één of andere Bijbelverhaal beslissend is beïnvloed.

Opzet?

Op vrijdagavond verdiepen we ons in een verfilmd Bijbelverhaal en bespreken het script.
Op zaterdag bereiden we met elkaar een Bijbelverhaal voor. ’s Avonds verkennen we de
relatie van onze eigen verhalen met die van de Bijbel.
Op zondag is er een narratieve preek en bespreking. ’s Middags vertellen we de op zaterdag
voorbereide verhalen aan elkaar.    

Voor wie?   

Voor iedereen, die niet genoeg kan krijgen van alle verhalen, waarin God en Christus aan de
horizon verschijnen. Voor mensen, die het aandurven om zichzelf te laten zien en graag
dichterbij zichzelf, de ander en God willen komen. En dat alles aan de hand van de
Bijbelverhalen

 Waar?

Op de locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ in Ermelo

 Kosten?       

De prijs per persoon is € 150,00 per persoon (inclusief BTW en volledig pension).

Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

Logo-full-color-zwarte letters-letters
Verteldag

Wat komt er o.a. aan de orde?
• het geheim van vertellen
• het geheim van vertellen
• eigen stijl van vertellen
• veel interactie

Voor wie?
Wij organiseren deze dag voor de avontuurlijke liefhebbers van Bijbelverhalen, die ook het vertellen op zich een heerlijke ervaring vinden. Dat geldt zowel voor mensen die zich een beginner voelen en voor mensen met wat meer ervaring.

Waar?
Op de locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ in Ermelo.

Kosten?
Bij een aantal van maximaal twaalf deelnemers is de prijs voor een Verteldag € 75,00 per persoon (inclusief BTW, lunch en diner).
Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com

Logo-full-color-zwarte letters-letters
Vertelcursus

Bij de vertelcursus gaat het om twee essentiële inzichten: Allereerst dat iedereen kán vertellen en het eigenlijk ook al doet in het alledaagse leven.
In de tweede plaats dat vertellen eigenlijk niets meer en niets minder is dan ‘zien’ en ‘beleven’. Dat is eigenlijk alles! 

Wat komt er aan de orde?
Op deze basiscursus ‘Bijbelverhalen vertellen’ wordt de essentie van het vertellen behandeld:

Eerste deel: theorie en praktijk
• waarom vertellen we Bijbelverhalen?
• wat is vertellen eigenlijk?
• hoe bereid ik me voor?
• hoe kom ik over mijn angst heen om te vertellen?

Tweede deel: praktijk en theorie
• hoe bouw ik een verhaal op?
• hoe kom ik verder dan het opsommen van feiten?
• hoe creëer ik spanning?
• hoe voorkom ik moraliseren?
• hoe maak ik gebruik van beweging en stem?
• hoe gebruik je de Bijbeltaal?

Keuzedeel: het gebruik van de media
• wanneer en hoe zet ik beeldmateriaal in?
• hoe kom ik aan mijn materiaal?
• wat zijn de voor- en nadelen?

Hoe lang?
In totaal neemt deze basiscursus vier dagdelen van twee en een half uur (inclusief pauzes) in beslag.

Voor wie?
Voor iedereen, die de Bijbelverhalen wil leren vertellen of er net mee begonnen is.
Elke cursus kan samengesteld worden in samenspraak met de deelnemers. Er kunnen onderdelen weggelaten worden of extra aandacht krijgen.

Waar?
De cursus kan op uw eigen locatie worden gegeven of op die van het ‘Centrum voor Vertellen’ zelf in Ermelo.

Kosten?
De groepsprijs voor de cursus bedraagt € 600,00 (excl. reiskosten, inclusief BTW en voorbereiding). Voor twee dagdelen bedraagt de prijs € 300,00.
Op de locatie van het ‘Centrum voor Vertellen’ is de prijs per twee dagdelen € 45,00 per persoon bij een minimaal aantal van 8. Voor informatie kun je ook bellen of mailen: 06-53648640 of info@centrumvoorvertellen.com 

 

1. De koning wordt gevaarlijk

3. Op de vlucht

2. De dood wacht

4. Een nieuwe koning

1. De uitnodiging

3. Op het nippertje gered

5. Macht voor de koning

2. Een wonderlijke roeping

4. Een koning voor de hebreërs

1.Held tegen wil en dank

3. Naomi & Ruth

2. De geloofsheld

4. Ruth & Boaz

1. Water, brood en dood

3. Zo dichtbij, zo heel ver weg

5. Een nieuwe leider

2. Het verbond

4. De koning en de profeet

6. Het beloofde land

1. Baby te water

3. Prins Mozes moet kiezen

5. Laat ons volk gaan

2. De jonge prins

4. Een nieuw leven

6. Hard tegen hard

1. De dromer

3. De gevangene

5. Noach (bonusaflevering)

2. De knecht

4. De onderkoning

1. Een mooie meisje

3. De bedrieger bedrogen

5. Het gevecht

2. Soep

4. Het beeldje

1. De vossenval

3. De waterdam

5. De touwbrug

2. De uitkijktoren

4. Hoog bezoek

6. Het offer