Op zijn plaats rust

Soms is de energie op en is het parool: ‘op de plaats rust!’ Aldus een algemene verklaring voor het gegeven dat de laatste blog een jaar geleden geplaatst werd. We hadden last van een energielek en kwamen maar moeilijk van onze plaats.

Maar nu is het tijd voor een doorstart willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij het Centrum voor Vertellen op weg naar een nieuw verteld verhaal van onze HEER, Jezus Christus. Waar staan we en wat gaan we doen?

Eerst de middelen. De inkomsten van het Centrum zijn drastisch geslonken als gevolg van het niet meer deelnemen aan de Opwekkingsconferentie. De verkoop van de bekende appeltaarten ‘Jacob’s Apple Pie’ is gestopt door onenigheid met de organisatie. Oneens maar in goede verstandhouding zijn de contacten gestopt.

De inkomsten zijn nu nog afkomstig uit de verkoop van rechten van de Rooie Draad in de VS en uit het streamen op New Faith Network. Betekent wel dat de financiën op een veel lager niveau liggen.

We zijn bezig met drie acties om aan meer geld te komen. Het Centrum voor Vertellen heeft de distributierechten van de EO gekregen om een oude serie Bijbelverhalen te gaan verkopen: ‘Een Verhaal dat groeit’. Er blijkt weinig interesse te zijn vanuit de internationale mediaorganisaties, maar wellicht zijn de ongeveer 7000 basisscholen in Nederland een goede doelgroep. De komende maanden bieden wij de serie van 26 Bijbelverhalen aan en zien wat ervan gaat komen.

Daarna willen we ons netwerk rondom de Rooie Draad benaderen met de vraag of ze mee willen doen met een kleine crowdfundingsactie voor Bill.

En als derde doel willen we na de corona-perikelen opnieuw de kerken gaan benaderen met de vraag of we geplaatst kunnen worden op de uitgangscollectenlijst.

Via deze drie initiatieven willen we de komende twee jaar proberen om aan meer geld te komen.

Ondertussen studeren Bill Angel, de verteller en regisseur van de Rooie Draad, en het Centrum voor Vertellen op de Evangeliën om te weten te komen wie Jezus Christus nu werkelijk is! Het blijkt dat Hij alles te maken heeft met Israël en dus met het oude testament. Maar ook met de toekomst staat Hij in een directe relatie. In het boek Handelingen zien we hoe Hij vanuit de hemel, zittend aan de rechterhand van zijn Vader, de ontwikkeling van de Gemeente stuurt en begeleidt. En als je de brieven van Paulus en de anderen leest dan brengen die je onontkoombaar op het spoor van de Openbaring aan Johannes. Met andere woorden en kort samengevat: wie gaat zoeken naar wie Jezus Christus eigenlijk is komt met de hele Bijbel in aanraking. Dus onderduiken en lezen, lezen en nog eens lezen en zoeken naar dat wat we niet weten. Waarom? Omdat we vermoeden dat de wereld juist daarop zit te wachten. Hierover de volgende keer mee.