Een verhaal dat groeit

Bijbelverhalen gebeuren nog elke dag.

Serie 1: Ontmoetingen met Jezus

De eerste serie van ‘Een Verhaal dat groeit’ bestaat uit 13 verhalen over Jezus en is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. De verhalen zijn getekend en worden verteld door een voice-over. Steeds zie je tekenaar aan het werk met het verhaal dat, zo gezien, ook echt groeit. Elk verhaal duurt ongeveer 8 minuten. Deze serie gaat over 13 ontmoetingen met Jezus.  Het begint met Jezus’ test in de woestijn, en eindigt in de week van zijn dood. De serie wordt afgesloten met een terugblik op Jezus’ leven door Lukas, die de oude Maria interviewt.

 Onderwerpen:

 1. Verzoeking in de woestijn
 2. Bartimeüs en de rijke man
 3. Dochtertje van Jaïrus
 4. Bezetene van Gadara
 5. Zacheüs
 6. Spijziging van de massa
 7. Genezing van een verlamde man
 8. Overspel
 9. Verheerlijking op de berg
 10. Judas
 11. Kruisiging
 12. Opstanding
 13. Geboorte van Jezus

Serie 2: Gelijkenissen van Jezus

De tweede serie van ‘Een Verhaal dat Groeit’ bevat 13 gelijkenissen van Jezus. Deze bijzondere verhalen die Jezus zelf vertelde zijn zo’n 2000 jaar oud, maar ze spreken nog steeds tot onze verbeelding. En of je nou Christen bent of niet, iedereen snapt hoe bijzonder het is dat juist een gehate vreemdeling zorgt voor de gewonde man langs de kant van de weg. En iedereen voelt de ontroering mee met de vader die zijn zoon na jaren van afwezigheid weer in zijn armen sluit.

Het doel van beide series is nieuwsgierigheid te wekken voor Jezus: ‘Wie is deze man toch?

Onderwerpen:

 1. Rijke dwaas
 2. Barmhartige Samaritaan
 3. Onbarmhartige rentmeester
 4. Rijke man en arme Lazarus
 5. Goede herder
 6. Huis op de rots en het zand
 7. Verloren zoon
 8. Onrechtvaardige huurders
 9. Tien zorgeloze meisjes
 10. Zaaier
 11. Zalving in Bethanië
 12. Talenten
 13. Bruiloftsfeest