Visie

De mensen achter het Centrum voor Vertellen zijn gefascineerd door de verhalen van de Bijbel. Zij hebben er weet van dat met die verhalen God zélf binnentreedt in hun leven en dat van de kinderen.

Ieder die de verhalen hoort vertellen, ontmoet daar de God, die zichzelf tooit met de wonderlijke Naam: IK-BEN-ER-BIJ.

Het Centrum voor Vertellen gaat uit van de eeuwenoude kracht van de Bijbelverhalen die altijd weer een relatie leggen tussen God en de mensen. Daar ontleent het Centrum haar bestaan aan en daaruit bestaat haar opdracht, namelijk om te bemiddelen in die beoogde relatie. Daartoe vertelt zij de Bijbelverhalen. In een gesloten wereld, vooral in de westerse cultuur, waar mensen zich vooral individueel ontwikkelen, zal altijd behoefte blijven bestaan aan verhalen, die mensen troosten, geluk, hoop en toekomst aanreiken.

Dit is de reden dat het Centrum zich concentreert op de Bijbelverhalen.

Daarom legt het Centrum bij al haar activiteiten de prioriteit op de inhoud van deze verhalen, die de eeuwen door hun kracht en waarde hebben laten ervaren.

Deze visie vertalend naar de werkelijkheid van alle dag heeft het Centrum voor Vertellen een toekomst voor ogen, die er zo uit kan gaan zien:
• Wereldwijd ontwikkelen kleine en grote tv-producenten, waaronder het Centrum voor Vertellen, gezamenlijk en afzonderlijk een constante stroom aan Bijbelverhalen voor televisie, radio en internet, die niet meer ophoudt.
• Het inzicht breekt door dat vertellen van de Bijbelverhalen de basis is van alle geloofs- en kennisoverdracht. Kerken en scholen worden meer en meer ‘vertelcentra’.
• In Nederlandse steden en dorpen ontstaan ‘vertelcentra’ waarin de Bijbel gelezen, bestudeerd en (her)ontdekt wordt. In die centra vinden vertelbijeenkomsten plaats, verteldagen, vertelweekends, vertelcursussen, workshops, seminars, filmavonden, exposities, enzovoort. Allemaal met de Bijbelverhalen als bron.
• Het CvV wordt stap voor stap een kennisexpertise-centrum voor het vertellen en produceren van Bijbelverhalen in Nederland en wereldwijd.